NorCERT sikkerhetsforum

Publisert: 09.02.2017 | Sist endret: 19.09.2018

Konferansen avholdes onsdag 31. oktober 2018 Scandic St. Olavs plass i Oslo. Dette er en teknisk konferanse som samler personer fra infosec-miljøet i Norge.

Velkommen til en dag med Cybersikkerhet

NSM NorCERT Sikkerhetsforum 
Dato: 31. oktober 2018
Tid: 0900 - 1600 (Registreringen starter 0815)
Sted: Scandic St. Olavs plass
Priser: NOK 1.200,-. NorCERT medlemmer GRATIS. 

Program for dagen

Sal: Edderkoppen Scene
Tid Tittel og foredragsholder
08:15 Registrering Husk ID. 
09:00  "Velkommen og etableringen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter" Bente Hoff, konstituert direktør Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Cybersenteret vil styrke den nasjonale motstandsdyktighet og beredskap i det digitale rom
09:20 "Trender og utfordringer" - Bjørn Torje Tveiten,  sjef OPS NSM NorCERT

Status fra NorCERT operasjonssenter 
10:00 PAUSE 
10:15 "Etterretningstrusselen mot Norge" - Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Norges utsettes daglig for etterretningsvirksomhet fra flere land. Dette kan være svært skadelig for våre økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser. Slik etterretningsaktivitet kan også rettes mot deg og din virksomhet.
11:00 Innsamling, lagring og analyse av Netflow med SiLK - Arne Øslebø, UNINETT

Dette foredraget vil gi en oversikt over bruk av verktøyet og si litt om hvilke erfaringer Uninett har fått etter å ha brukt verktøyet i over ett år
11:30 LUNSJ 
12:15 "Fra en vanlig dag på jobben til en cyberthriller" - Thomas Lund, tidl. BIBSYS og nå Unit, og Rune Rustad Rudi, Sør-Øst politidistrikt.

I 2015 ble et statlig forvaltningsorgan utsatt for et langvarig dataangrep. Opprullingen av denne saken har resultert i en av Norges strengeste domfellelser på området. Det ligger mye praktisk læring i denne historien, både etterforsknings- og samhandlingsmessig.
13:00  PAUSE
13:15 "Fra en vanlig dag på jobben til en cyberthriller" - Fortsetter
14:00 PAUSE
14:15 "Nåla i høystakken, En introduksjon til trusseletteretning" - Jostein Løvbråten, NSM NorCERT

Det er ingen hemmelighet at avanserte aktører er interessert i norske virksomheter. Disse aktørene benytter målrettede angrep som er vanskelig å oppdage. Hvordan kan en norsk virksomhet ruste seg mot slike aktører? Denne presentasjonen forsøker å gi et lite innblikk i hvordan man kan benytte åpne kilder for å bedre sikre seg mot målrettede angrep fra avanserte trusselaktører.
15:00 "Patchwork & Confucius: Linking two cyber espionage groups from South Asia" - Daniel Lunghi & Jaromir Horejsi, Trend Micro.

First disclosed in 2016, Patchwork and Confucius are cyber espionage groups that target high-profile individuals from various mass media, retail, military, aerospace, diplomatic organizations.
15:45 Slutt  - Vi møtes i baren for de som ønsker det. Quiz og premier.

Har du spørsmål rundt konferansen, ta kontakt med NorCERT på post@cert.no