Nasjonal CERT-funksjon (NorCERT)

Publisert: 12.05.2014 | Sist endret: 27.09.2019

Norges nasjonale CERT*, NorCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team), er en funksjon i Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

Vi er koordinerende enhet for IKT-sikkerhetshendelser, dedikert til cybersikkerhet og hendelseshåndtering i NCSC (Nasjonalt cybersikkerhetssenter). I vårt operasjonssenter håndteres alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. Operasjonssenteret i NSM håndterer flere tusen saker i løpet av et år. 

NorCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team) skal

  • Forebygge alvorlige dataangrep mot samfunnsviktige virksomheter og informasjon
  • Dele informasjon ved hjelp av spesialrapporter, foredrag og annen utadrettet virksomhet
  • Koordinere respons til alvorlige IT-sikkerhetsangrep mot kritisk infrastruktur og informasjon
  • Innhente informasjon om alvorlige sikkerhetstruende hendelser på Internett
  • Koordinere tidlig sikkerhetsoppdatering av samfunnskritiske datasystemer
  • Fokusere på deling av informasjon
  • Til enhver tid ha et oppdatert nasjonalt IKT-risikobilde
  • Hjelpe frem responsmiljøer i Norge
  • Gi innspill til nasjonale beredskapssystemer og bistår beredskapsarbeidet

Hva er en *CERT?

CERT står for Computer Emergency Response Team og er en koordinerende enhet for informasjonssikkerhet. "CERT" er et registrert varemerke eid av Carnegie Mellon University. NorCERT er en autorisert bruker av CERT varemerket.

Authorized to use CERT logo

Trusted Introducer

NorCERT er sertifisert og akreditert av Trusted Introducer (ekstern nettside). Trusted Introducer (TI) ble etablert som en tjeneste i Europa i 2000. Formålet var å hjelpe hendelseshåndteringsteam til å samarbeide og dermed forbedre den totale sikkerheten gjennom raskere respons på både pågående angrep og nye trusler.

Accredited by Trusted Introducer

Medlem av FIRST

NorCERT er medlem av FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) (Link til ekstern nettside). FIRST er en global anerkjent organisasjon, og ledende innen hendelsesrespons.  

Member of FIRST - the Forum of Incident Response and Security Teams