Sikkerhetsgodkjenning av Informasjonssystemer

Publisert: 06.07.2017 | Sist endret: 13.02.2018

Høsten 2017 lanserte NSM for første gang nytt kurs i Sikkerhetsgodkjenning av Informasjonssystemer.  Neste kursgjennomføring er planlagt høsten 2018.                                                                                                                                          Vi gjør oppmerksom på at kursbeskrivelsen under var gjeldende for kursgjennomføringen høsten 2017, og vi tar forbehold om endringer i fagplanen vedrørende neste kurs, høsten 2018.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personer i virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven, der virksomheten har behov for å ta i bruk eller allerede bruker graderte informasjonssystemer.

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne grunnlag for å kunne utarbeide en god søknad med relevant informasjon om sikkerhetsgodkjenning av et informasjonssystem.

Etter gjennomført kurs i godkjenning skal deltakerne kjenne til hvorfor sikkerhetsdokumentasjon skal utarbeides ved søknad om sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer. Deltakerne skal videre være orientert om prosessene for godkjenning av informasjonssystemer. Kursdeltakerne skal kjenne til hvilken dokumentasjon som må utarbeides ved søknader om godkjenning, herunder plassering av kryptorom, kryptoinstallasjon og rom for gradert tale. Dette innebærer å kjenne til relevante lover og forskrifter som gjelder for de ulike typer godkjenninger.

 

Forkunnskaper

Det stilles ingen sikkerhetsfaglige forkunnskaper, men deltakerne bør tidligere ha gjennomført «Grunnkurs forebyggende sikkerhet». Deltakerne må også kunne autoriseres for BEGRENSET (link). Dette innebærer at man må ha et tjenstlig behov for autorisasjonen. Kursdeltakerne kan dermed ikke delta på kurset som privatpersoner, kun som ansatte i en virksomhet.

Kursdatoer og påmelding

Kursdato for høsten 2018 kommer.

Kursavgift

Kursavgift   8 000,- kr. 
Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis. Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge. Fristen for gebyrfri kansellering er en uke før kursstart. 

 

Fravær

Det er ikke ønskelig med fravær i kurset. 

Dersom man ikke kan forhindre fravær under kurset, må fraværet begrunnes og søkes om skriftlig, for at kurset likevel skal bestås. Det kan godkjennes opp til tre skoletimer i løpet av kurset i sin helhet - i enkelte av timene kan fraværet ikke godkjennes da man mister kritisk kunnskap for resten av kurset.
Vær oppmerksom på at fravær må søkes om i forkant av kurset. Ved akutt fravær underveis i kurset, må delene man mister tas på et senere tidspunkt for å få kurset bestått.

Annet

Deltakere bes ta med eget eksemplar av Sikkerhetsloven med forskrifter til kurset.
Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika. 

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator