Tempestkurs

Publisert: 19.05.2014 | Sist endret: 28.11.2017

Neste Tempestkurs er planlagt gjennomført høsten 2018. Utfyllende informasjon og påmelding kommer mars 2018.

Målgruppe

Kurset er åpent for deg som jobber i utenrikstjenesten, Forsvaret, statsforvaltningen, fylkeskommunen, kommunal forvaltning eller i en privat virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven. Vår målgruppe er personell som planlegger, utvikler, drifter eller beskytter et IKT-system som skal behandle gradert informasjon.

Læringsmål

Du får kunnskap om Tempestsårbarheter ved bruk av trådløs teknologi i nettbrett, pc-løsninger, mobiltelefon og militære radioer. Kurset gir deg kompetanse til å forstå hvilke tiltak som er nødvendig for å hindre tilgang til sidekanaler i et IKT-system via Tempest og elektromagnetisk stråling.

Kursinnhold 

  • Tempest, elektromagnetiske effekter og digitale sidekanaler.
  • Hvordan beskytte et IKT-system.
  • Utstyr og metodikk som brukes for kontroll av IKT-systemer.
  • Trender innen Tempestsårbarheter.

Forkunnskaper

Du bør ha basiskunnskaper innen elektronikk, tele- eller datakommunikasjon. Noen av forelesningene vil foregå på engelsk.

Tidsoversikt

Informasjon kommer.

Klarering

Deltakere må ha en norsk sikkerhetsklarering for KONFIDENSIELT.

Kursavgift

Kursavgiften er ikke fastsatt.

Avgiften skal dekke kurslokaliteter, lunsj, overskytende del av oppgradert middag på onsdag, kaffepauser, mineralvann, frukt, så vel som dokumentasjon og utgifter til utenlandske instruktører. 

Påmelding

Vi har normalt et tak på 70 deltakere og har på tidligere kurs endt opp med venteliste. 

Sist gang NSM arrangerte denne typen kurs hadde vi mange på venteliste, det anbefales derfor å melde seg på så tidlig som mulig for å sikre seg en plass.

 

Andre spørsmål 

Andre spørsmål, kontakt NSM på  kurs@nsm.stat.no