Tempestkurs

Publisert: 19.05.2014 | Sist endret: 25.04.2018

Nasjonal sikkerhetsmyndighet inviterer til kurs innen teknologiområdene Tempest, tekniske sikkerhetsundersøkelser (TSU) og trådløse sårbarheter. Kurset vil gjennomføres ved NSM sitt kurssenter i Sandvika fra tirsdag 9. oktober til torsdag 11. oktober 2018. Kurset er en videreføring og utvidet versjon av det tidligere Tempestkurset.

Målsetting

NSM sitt fagmiljø Teknisk sikkerhet er ledende med kunnskap om sårbarheter, målemetodikk og offentlige kravsett innen områdene Tempest, etablering av graderte møterom og trådløs teknologi.

Kurset gir deg kompetanse til å forstå hvilke tiltak som er nødvendig for å hindre tilgang til sidekanaler i et IKT-system via elektromagnetisk stråling og hva som må undersøkes ved tekniske sikkerhetsundersøkelser for å få godkjent kontor og møtefasiliteter til gradert informasjon.

Målgruppe

Kurset er åpent for deg som jobber i utenrikstjenesten, Forsvaret, statsforvaltningen, fylkeskommunen, kommunal forvaltning eller i en privat virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven. Vår målgruppe er personell som planlegger, utvikler, drifter eller beskytter et IKT-system som skal behandle gradert informasjon.

Kursinnhold 

  • Grunnleggende introduksjon av teknologiområdene.
  • Tempest og elektromagnetiske effekter.
  • Trender innen digitale sidekanaler.
  • Utfordringer med tilgang til nye og billige analysemuligheter.
  • Hvordan beskytte systemer og lokaliteter hvor det skal behandles gradert informasjon.
  • Utstyr og metodikk som brukes for kontroll av IKT-systemer og møterom.
  • Oppgaver og gjennomgang av løsninger i prosjekter.

Vi oppdager stadig nye sårbarheter og vi vil ha mange praktiske demonstrasjoner hvor flere skal vises for første gang. Forelesere på kurset er spesialister fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Forkunnskaper

Deltager bør ha basiskunnskaper innen elektronikk, tele eller datakommunikasjon. Noen av forelesningene vil foregå på engelsk.

Klarering

Deltakere må ha en norsk sikkerhetsklarering for KONFIDENSIELT.

Kursavgift

Kursavgift: 9 000,- kr

Avgiften skal dekke lunsj, kaffepauser, dokumentasjon og andre arrangementkostnader.

Kursdato og Påmelding

Kurset gjennomføres:

uke 41:  9. - 11. oktober 2018 

Påmeldingslenken leder til tredjepartsløsning.

Gjør oppmerksom på at reise og opphold må bestilles og dekkes separat av den enkelte deltaker.

Påmelding og informasjon

Kurslokaliteter begrenser antall deltagere til 40.

Sist gang NSM arrangerte denne typen kurs hadde vi mange på venteliste, det anbefales derfor å melde seg på så tidlig som mulig for å sikre seg en plass. 

Neste kursgjennomkjøring er planlagt høst 2019.

Andre spørsmål 

Andre spørsmål, kontakt NSM på  kurs@nsm.stat.no