Kurs i skadevurdering

Publisert: 09.01.2019 | Sist endret: 23.01.2019

NSM tilbyr helt nytt dagskurs i "skadevurdering" i uke 7.

Målgruppen

Ledere og saksbehandlere i offentlige og private virksomheter, som gjennom lov eller vedtak skal utarbeide skadevurderinger for objekter og infrastruktur som er av betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF).

Kurset er åpent for ansatt personell i virksomheter. Man kan ikke delta på kurset som privatperson.

Merk at kurset «Grunnleggende nasjonale funksjoner 2019», som går over 2 dager, dekker i stor grad innholdet i dette kurset.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltagerne sitte igjen med en grunnleggende forståelse av hvorfor og hvordan en skadevurdering gjennomføres etter sikkerhetsloven og forskrifter til sikkerhetsloven.

Som kursdeltager vil du få en overordnet presentasjon av gjeldende bestemmelser i sikkerhetslov og forskrifter, og du vil få en innføring i en fremgangsmåte for hvordan skadevurderingen kan gjennomføres

Formålet med kurset er at deltakerne etter fullført kurs skal ha nødvendige forkunnskaper for å lede eller delta i en skadevurdering i egen virksomhet. 

Innhold

  • Kort om ny sikkerhetslov med fokus på  sikkerhetsinteresser, GNF-er og virksomheter av avgjørende betydning
  • Bakgrunn for skadevurdering
  • Formålet med skadevurdering
  • Hva er objekter og infrastruktur             
  • Prosess og fremgangsmåte for skadevurdering
  • Case-oppgave (gjennomføring av skadevurdering)

Forkunnskaper 

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper.

Det vil bli tilsendt noe kursmateriell på forhånd, som det forventes at deltakeren har satt seg inn i før oppmøte.

Nettbrett eller pc må medbringes til kurset.

Kursdatoer og påmelding 

Uke 7: torsdag 14. februar 2019 

Påmeldingslenken leder til tredjepartsløsning.

Kurset går over en dag. Oppstart kl. 09.00, og kurset avsluttes ca kl. 15.00.

Kursavgift

Kursavgift: 2 000,- kr. 

Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis. Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge. Fristen for gebyrfri kansellering er en uke før kursstart. 

Fravær

Det er ønskelig at påmeldte kurselever så langt det lar seg gjøre deltar fullt ut alle timene gjennom dagkurset.

Mer enn to timers fravær vil redusere kursdeltagerens utbytte av kurset vesentlig, og vil som utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til bestått kurs med utlevering av kursbevis.

Annet

  • Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika (Malmskriverveien 4)
  • Kurset består av klasseromsundervisning og gruppeoppgaver. Det er ønskelig med aktive deltagere.
  • nettbrett eller pc må medbringes til kurset.