Kurs i samtale- og intervjuteknikk, del I

Publisert: 19.05.2014 | Sist endret: 20.09.2018

Kurs i samtale- og intervjuteknikk, del I (introduksjonskurs). Gjennomføres i uke 45 (05. – 07.11.2018).

Målgruppen

Kursdeltakerne må ha gjennomført Grunnkurs I og II for saksbehandling av klareringssaker.

Det kreves sikkerhetsklarering for KONFIDENSIELT eller høyere for å gjennomføre kurset.

Læringsmål

Kurset har som målsetting å gi deltakerne økt kunnskap og ferdigheter i bruk av samtale- og intervjuteknikk for å imøtekomme de kravene som gjelder ved avholdelse av sikkerhetssamtaler i klareringssaker. Samtalekurs del 1 er teoriundervisning som er grunnlaget for praktiske oppgaver som skal løses i samtalekurs del II.

Kursdato, sted og påmelding

Kurs høst 2018:

Uke 45:  mandag 05.11 – onsdag 07.11.2018  (påmeldingsfrist 26.10.2018)

Påmeldingslenke leder til tredjepartsleverandør.

Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika

Kursavgift

Kursavgiften er 3 000,- kr

Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis

Fravær

Kurset krever deltakelse fra kurselevene, da dette kurset er grunnleggende for gjennomføring av samtale 2 kurs. Det er derfor ikke ønskelig med fravær i kurset.

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator