Grunnsikring av Windows og nettverk

Publisert: 14.10.2015 | Sist endret: 22.10.2015

NSM tilbyr kurs i grunnsikring av Windows og nettverk, fortrinnsvis i offentlig sektor. Formålet med kurset er å informere om NSMs prioriterte tiltak for grunnsikring av Windows og nettverk. Kurset adresserer ugraderte, men sensitive systemer.Kurset gjennomføres over én dag, som en kombinasjon av presentasjoner og demonstrasjoner i et Windows/Linux LAB-miljø.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er datasikkerhetsledere og lignende personell med ansvar for iverksetting av IT-sikkerhetstiltak i ugraderte, men sensitive systemer. Kurset er sektoruavhengig.

Innhold og læringsmål

Deltagerne lærer om NSMs prioriterte tiltak for grunnsikring av Windows og nettverk.

Innhold:

 1. Ti tiltak for grunnsikring av Windows
 2. Stopp uønskede programmer med kodekontroll
 3. Demo: Windows, f eks innen ondsinnet programvare og mottiltak (kodekontroll)
 4. Kort om sikring av Windows 10 klienter
 5. Valg av riktig maskin- og programvare
 6. Ti tiltak for grunnsikring av nettverk
 7. Demo: nettverk, f eks innen sniffing og mottiltak (Private VLAN, MACsec, ol)
 8. Nyttige ressurser fra NSM og veien videre

Kurset skal gi deltakerne oversikt over NSMs anbefalte IT-tiltak for grunnsikring av ugraderte, men sensitive Windows-baserte systemer.

 

Forkunnskaper og evt. krav om klarering / annet

Deltakerne bær ha forkunnskaper tilsvarende grunnkurs forebyggende sikkerhet. Ta kontakt med kurskoordinator hvis du har spørsmål rundt dette.

Det tekniske nivået for kurset er middels. Deltagerne får en teknisk forståelse av NSMs prioriterte tiltak, men ikke implementasjonskompetanse.

Dette kan være nyttig å sette seg inn i følgende ugraderte veiledninger fra NSM før kursstart:

 • S-01 Sjekkliste: Fire effektive tiltak mot dataangrep
 • S-02 Sjekkliste: Ti viktige tiltak mot dataangrep
 • S-03 Sjekkliste: Ti grunnleggende tiltak for sikring av egne nettverk
 • U-01 Grunnleggende tiltak for sikring av Windows 7  

 Du finner dokumentene S-01 til S-03 og U-01 tilgjengelig på følgende link: https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/regelverk/veiledninger/veiledning-for-systemteknisk-sikkerhet/. 

Kursdato og påmelding

Uke 50:  14. desember 2016

Påmeldingslenken leder til tredjepartsløsning.

Kursavgift 1900,-

Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis. Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge.

Annet

Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika. 
Adresse: Otto Sverdrups plass 4, 6. etasje. Inngang C, fra Malmskriverveien.

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator