Grunnleggende nasjonale funksjoner

Publisert: 29.10.2018 | Sist endret: 14.12.2018

NSM tilbyr nye todagers kurs  i Grunnleggende nasjonale funksjoner i 2019, hhv uke 7 og uke 10.

Målgruppe:

Ledere og saksbehandlere i offentlig sektor som skal arbeide med departementenes ansvarsområder etter lov om nasjonal sikkerhet, og særlig med arbeidet for å identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF), virksomheter og skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Kurset er også åpent for ansatt personell i virksomheter. Man kan ikke delta på kurset som privatperson.

Innhold og læringsmål:

Etter lov om nasjonal sikkerhet er departementene ansvarlige for det forebyggende sikkerhetsarbeidet innenfor sine ansvarsområder, og skal identifisere og holde oversikt over sektorens GNF-er og virksomheter som understøtter disse, samt utpeke og klassifisere skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Kurset vil fokusere på disse oppgavene og gi deltakerne metoder og verktøy for å utføre disse. Kurset vil være en kombinasjon av teoretiske leksjoner og praktiske øvelser med utgangspunkt i et fiktivt scenario. Formålet med kurset er at deltakerne etter fullført kurs skal kunne lede eller delta i dette arbeidet i egen sektor. 

Forkunnskaper:

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper. Det vil bli tilsendt noe kursmateriell på forhånd, som det forventes at deltakeren har satt seg inn i før oppmøte.

Kursdatoer og påmelding:

2019

Uke 7:   12.-13.02.19  (påmeldingsfrist 01.02.2019)

Uke 10:  05.-06.03.19  (påmeldingsfrist 22.02.19)

NB! Påmeldingslenken leder til tredjepartsleverandørs løsning.

Kursavgift

Kursavgiften er kr 4 000,- 

Kursavgiften dekker lunsj og utlevert materiell. Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge.

Annet

Kursene avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika.

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator