Grunnkurs forebyggende sikkerhet

Publisert: 19.05.2014 | Sist endret: 08.01.2019

NSM vil i løpet av våren 2019 tilby 4 kursgjennomføringer av Grunnkurs forebyggende sikkerhet; i uke 4, uke 9, uke 14 og uke 23.

Målgruppen

Målgruppen for kurset er personell som i sitt arbeid har behov for grunnleggende kompetanse innen forebyggende sikkerhetsarbeid - både saksbehandlere og ledere.

Kursdeltagerne må kunne autoriseres for BEGRENSET. Dette fordi deler av informasjonen som gis i kurset er sikkerhetsgradert.

Kurset er åpent for ansatt personell i virksomheter. Man kan ikke delta på kurset som privatperson. Man må være fylt 18 år for å delta på kurset.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltagerne sitte igjen med en grunnleggende forståelse av hvorfor og hvordan drive forebyggende sikkerhetsarbeid.

Som kursdeltager vil du få en overordnet presentasjon av gjeldende bestemmelser i sikkerhetslov og forskrifter, og du vil få en innføring i ulike fagområder som inngår i det forebyggende sikkerhetsarbeidet – som fysisk sikring, IKT-sikkerhet og personellsikkerhet. I tillegg vil du få et innblikk i det aktuelle trusselbildet gjennom forelesninger fra PST og Kripos.

Kurset skal gi kursdeltagerne sikkerhetsfaglig grunnlag for å kunne delta i sikkerhetsarbeidet i virksomheter underlagt sikkerhetsloven. 

Forkunnskaper 

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det vil være en fordel med kjennskap til offentlig forvaltning.

Kursdatoer og påmelding 

 

Påmeldingslenken leder til tredjepartsløsning.

Kurset går over 4 dager.  Oppstart mandag kl 09.30 (vær ute i god tid!). De andre dagene er oppstart 08.45 og kurset avsluttes ca 15.45 hver dag.

Kursavgift

Kursavgift   9 000,- kr.
Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis. Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge. Fristen for gebyrfri kansellering er en uke før kursstart. 

Fravær

Det er ønskelig at påmeldte kurselever så langt det lar seg gjøre deltar fullt ut alle fire dager gjennom hele kurset.

Kurset er bygget opp rundt temaet risikovurdering, med timer som bygger på hverandre.

Mer enn to timers fravær vil redusere kursdeltagerens utbytte av kurset vesentlig, og vil som utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til bestått kurs med utlevering av kursbevis.

 

Annet

  • Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika (Malmskriverveien 4)
  • Kurset består av en blanding av e-læring, klasseromsundervisning og summeoppgaver. Det er ønskelig med aktive deltagere.