Grunnkurs forebyggende sikkerhet

Publisert: 19.05.2014 | Sist endret: 29.09.2017

NSM vil i løpet av våren 2018 tilby to eller tre kursgjennomføringer av Grunnkurs forebyggende sikkerhet.  Nærmere informasjon og åpning for påmelding vil være klart primo januar 2018.                                                                                                                                                                                     I løpet av høsten 2017 gjennomførte vi tre eventer av Grunnkurs forebyggende sikkerhet. Kursbeskrivelsen under var gjeldende under høstens kursgjennomføring. Vi gjør oppmerksom på at kurset er under revidering og vi tar forbehold om endringer i fagplanen under og gjennomføring.

Målgruppen

Målgruppen for kurset er personer som har behov for grunnleggende kompetanse om forebyggende sikkerhetstjeneste i sitt arbeid, herunder saksbehandlere, prosjektledere og sikkerhetsledere.

Se forøvrig informasjon under "forkunnskaper".

Læringsmål

Kurset skal gi kursdeltakerne sikkerhetsfaglig grunnlag for å kunne delta i sikkerhetsarbeidet i virksomheter underlagt sikkerhetsloven. De skal kunne delta i å planlegge, etablere og kontrollere forebyggende sikkerhetstiltak8 og koordinere sikkerhetstiltakene med andre funksjoner i virksomheten. Elevene skal forstå nødvendigheten av koordinering internt og eksternt, samt forholde seg til aktuell myndighet.

Forkunnskaper

Det stilles ingen sikkerhetsfaglige forkunnskaper, men det er en fordel med erfaring fra saksbehandling i en offentlig virksomhet, eller kjennskap til de grunnleggende bestemmelsene som regulerer offentlig forvaltning.
Deltagerne må kunne autoriseres for BEGRENSET
Dette innebærer at man må ha et tjenstlig behov for autorisasjonen, og man kan dermed ikke delta på kurset som privatperson; kun som ansatt i en virksomhet.

Kursdatoer og påmelding

Kommende kurs høsten 2017:

Uke 35:  28. august - 01. september 2017

Uke 38:  18. - 22. september 2017

Uke 46:  fullbooket

(Påmeldingslenken leder til tredjepartsløsning)

Kurset går over fem dager. Første dag er oppstart kl. 10.00, og avslutning av kurset er fredag ca. kl. 14.00.

Kursavgift

Kursavgift   8 000,- kr.
Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis. Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge. Fristen for gebyrfri kansellering er en uke før kursstart. 

Fravær

Grunnkurs forebyggende sikkerhet er bygget opp rundt temaet risikovurdering. Timene bygger på hverandre, og kurset krever aktiv deltakelse fra kurselevene; blant annet gjennom oppgaveløsning. Det er derfor ikke ønskelig med fravær i kurset. 

Dersom man ikke kan forhindre fravær under kurset, må fraværet begrunnes og søkes om skriftlig, for at kurset likevel skal bestås. Det kan godkjennes opp til tre skoletimer i løpet av kurset i sin helhet - i enkelte av timene kan fraværet ikke godkjennes da man mister kritisk kunnskap for resten av kurset.
Vær oppmerksom på at fravær må søkes om i forkant av kurset. Ved akutt fravær underveis i kurset, må delene man mister tas på et senere tidspunkt for å få kurset bestått.

Annet

Deltakere bes ta med eget eksemplar av Sikkerhetsloven med forskrifter til kurset.
Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika. 
Adresse: Otto Sverdrups plass 4, 6. etasje. Inngang C, fra Malmskriverveien.

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator