Fysisk sikring

Publisert: 15.12.2014 | Sist endret: 13.02.2018

NSM vil invitere til nytt kurs i Fysisk sikring i løpet av 2018.                                                                                                                     I 2017 ble kurset gjennomført som et to dagers kurs og kursbeskrivelsen under var gjeldende under forrige kursgjennomføring. Vi gjør oppmerksom på at kurset er under revidering og vi tar forbehold om flere endringer i både fagplanen og selve gjennomføringen vedrørende nytt kurs.

Målgruppe

Målgruppen er enhver som trenger å kjenne til hva beskyttelse av verdier er og innebærer. Kurset passer for de som trenger å få en god oversikt over lover, forskrifter, regelverket og standarder som gir rammer for utvikling og vedlikehold av beskyttelsen. Kurset passer også for de som vi lære om arbeidsprosesser og metoder fram til valg av riktige løsninger. Deltagere kan være beslutninsgtakere, bestillere eller rådgivere og leverandører.  Det vil med andre ord si alle som kan ha en rolle i utvikling, valg og implemmentering av løsninger, samt drift og forvaltning. forvaltning innen eiendom, bygg, anlegg og infrastruktur

Formål / hensikt

Kurset vil gi en oversikt over hva beskyttelse av verdier er og innebærer. Kurset gir oversikt over lover, forskrifter, regelverket og standarder som gir rammer for utvikling og vedlikehold av beskyttelsen. Kurset vil gi oversikt over arbeidsprosesser som sikringsrisikoanalyser og metoder som kan benyttes for å utvikle beskyttelse. Kursets innhold struktureres etter og vil følge arbeidsprosessen  (SRA), for å angi veien fram til mulige løsninger og valg av disse. Kurset gir en gjennomgang med funksjonsbeskrivelser, samt ved beskrivelse av hovedtiltaksgruppene som barrierer, deteksjon, verifikasjon. 

Kurset i 2017 vil få et oppdatert faginnhold, som fanger opp flere av de nyeste bidragene innen sikring. Det blir også tydeligere knytning tilbake til det eksisterende faggrunnlaget for sikring, som har vært benyttet i alle de tunge sikringsprosjektene i Norge. Nytt av året er at droner inkluderes med eget foredrag. Her vil vi vise tester med droner og eksplosiver.  

Læringsmål 2017

Kjennskap til

Lover, regelverk og standarder

Oversikt over, forståelse for

Sikringsrisikoanalyser, verdier, trusler, prinsipper for beskyttelse, type tiltak

Kunnskap om

Sikringsmål, sårbarhetsvurderinger, strategier for valg av tiltak og valg av tiltak. Kunnskap om ulike hovedtiltak som AAK, AIA, verifikasjon, mekaniske barrierer, sonestruktur.

Beherske

Kravstillelse til beskyttelse, valg av ønsket funksjonalitet ved løsningene, verifikasjon av leverte tiltak.

Forhåndskunnskaper

Det stilles ikke krav om forkunnskaper. Kursinnholdet er tilpasset deltakere som er tillagt roller og ansvar i arbeidet med å sikre objekter i henhold til sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter.

Sikkerhetsklarering: Ingen påkrevet.

Kursdatoer og påmelding

Kursdato for 2018 kommer.

 

Kursavgift

Kursavgiften i 2017 er 7.000,-. 

Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis. Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge.

Annet

Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika. 
Adresse: Otto Sverdrups plass 4, 6. etasje. Inngang C, fra Malmskriverveien.

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator

drone

Foto: Colourbox.com