Fysisk sikring

Publisert: 15.12.2014 | Sist endret: 15.01.2015

NSM, ved seksjon for fysisk sikkerhet, inviterer til kurs i fysisk sikring i uke 7, 2017. Kurset går over to dager, og tilbys to ganger denne uken.

Målgruppe

Enhver som trenger å kjenne til hva beskyttelse av verdier er og innebærer. Kurset passer for de som trenger å få en god oversikt over lover, forskrifter, regelverket og standarder som gir rammer for utvikling og vedlikehold av beskyttelsen. Kurset passer også for de som vi lære om arbeidsprosesser og metoder fram til valg av riktige løsninger. Deltagere kan være beslutninsgtakere, bestillere eller rådgivere og leverandører- dvs. alle som kan ha en rolle i utvikling, valg og implemmentering av løsninger, samt drift og forvaltning. forvaltning innen eiendom, bygg, anlegg og infrastruktur

Formål / hensikt

Kurset vil gi en oversikt over hva beskyttelse av verdier er og innebærer. Kurset gir oversikt over lover, forskrifter, regelverket og standarder som gir rammer for utvikling og vedlikehold av beskyttelsen. Kurset vil gi oversikt over arbeidsprosesser som sikringsrisikoanalyser og metoder som kan benyttes for å utvikle beskyttelse. Kursets innhold struktureres etter og vil følge arbeidsprosessen  (SRA), for å angi veien fram til mulige løsninger og valg av disse. Kurset gir en gjennomgang med funksjonsbeskrivelser, samt ved beskrivelse av hovedtiltaksgruppene som barrierer, deteksjon, verifikasjon. 

Nytt i år

Årets kurs vil få et oppdatert faginnhold, som fanger opp flere av de nyeste bidragene innen sikring. Det blir også tydeligere knytning tilbake til det eksisterende faggrunnlaget for sikring, som har vært benyttet i alle de tunge sikringsprosjektene i Norge. Nytt av året er at droner inkluderes med eget foredrag. Her vil vi vise tester med droner og eksplosiver.  

Læringsmål 

Kjennskap til

Lover, regelverk og standarder

Oversikt over, forståelse for

Sikringsrisikoanalyser, verdier, trusler, prinsipper for beskyttelse, type tiltak

Kunnskap om

Sikringsmål, sårbarhetsvurderinger, strategier for valg av tiltak og valg av tiltak. Kunnskap om ulike hovedtiltak som AAK, AIA, verifikasjon, mekaniske barrierer, sonestruktur.

Beherske

Kravstillelse til beskyttelse, valg av ønsket funksjonalitet ved løsningene, verifikasjon av leverte tiltak.

Forhåndskunnskaper

Det stilles ikke krav om forkunnskaper. Kursinnholdet er tilpasset deltakere som er tillagt roller og ansvar i arbeidet med å sikre objekter i henhold til sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter.

Sikkerhetsklarering: Ingen påkrevet.

Kursdatoer og påmelding

Kurset tilbys to ganger i samme uke våren 2017 og vi har åpnet for påmelding. Klikk på linkene under:

Uke 7:  mandag 13. feb - tirsdag 14. feb

Uke 7:  onsdag 15. feb - torsdag 16. feb

(påmeldingslenken leder til tredjepartsløsning).

Dag 1 oppstart ca 0930 avslutning ca 1600. Dag 2 oppstart ca 0830 avslutning ca 1630.

NB! Det er ikke anledning til å delta en dag på hvert av kursene da det er oppgaveløsning i grupper som krever en lik deltakermasse begge dagene.

Kursavgift

Kursavgiften er 7.000,-. 

Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis. Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge.

Annet

Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika. 
Adresse: Otto Sverdrups plass 4, 6. etasje. Inngang C, fra Malmskriverveien.

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator

drone

Foto: Colourbox.com