Autorisasjonskurs

Publisert: 12.06.2014 | Sist endret: 15.01.2019

NSM ved avdeling for sikkerhetsstyring arrangerer dagskurs innen autorisasjon og avholdelse av autorisasjonssamtale.

Målgruppe

Kurset er for autorisasjonsansvarlige ledere som gjennomfører autorisasjonssamtaler etter sikkerhetslovens bestemmelser.

Innhold og læringsmål

Autorisasjon er en svært viktig del av personellsikkerhetstjenesten og utgjør i de fleste tilfeller den eneste direktekontakten tjenesten har med den enkelte som sikkerhetsklareres og autoriseres. Prosessen er derfor også en viktig del av daglig sikkerhetsmessig ledelse.

Kurset gir en innføring i faget personellsikkerhet og har til hensikt å heve deltakernes kompetanse slik at de har grunnlag for å gjennomføre en god autorisasjonsprosess. Dette innebærer forståelse for sammenheng mellom sikkerhetsklarering og autorisasjon, gjennomføring og tema for samtalen, og rutiner for saker hvor autorisasjon ikke kan gis.

Forkunnskaper og klarering

Ingen påkrevet.

Kursdatoer og påmelding:

2019:

Uke 9:  fredag 1. mars 2019  (påmeldingsfrist 28. februar 2019)

Påmeldingslenken leder til tredjepartsleverandør.

Kursavgift

Kursavgiften er 2 000,- kr pr deltaker inkl. lunsj og kursbevis.

Annet

Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika.

Ved spørsmål eller behov for kurs for en større gruppe, kontakt undervisningskoordinator.