Grunnkurs for saksbehandlere ved klareringsmyndighetene - del I

Publisert: 16.06.2017 | Sist endret: 12.09.2018

NSM vil i løpet av høsten 2018 tilby en rekke kurs innen fagområdet personellsikkerhet. Grunnkurs for saksbehandlere ved klareringsmyndighetene,  del I, gjennomføres i uke 42. (15.-19.10.2018)

Målgruppe

Målgruppe for kurset er saksbehandlere ved klareringsmyndighetene.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på kurset.

Kursdeltakerne må være sikkerhetsklarert for KONFIDENSIELT eller høyere for å delta på kurset.

Kurset kan som hovedregel kun gis til personer med tjenstlig behov knyttet til virksomhet ved klareringsmyndighet.

Innhold og læringsmål

Kurset har som hensikt å gi grunnleggende kompetanse til å behandle saker om sikkerhetsklarering i samsvar med sikkerhetsloven kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet.

Det er et hovedmål at elevene skal kunne saksbehandle klareringssaker i samsvar med lov og forskrift, herunder kunne benytte MIMIR i saksbehandlingen.

Kurset inngår som en del av den kursrekken NSM til en hver tid har definert som nødvendig for å inneha tilstrekkelig minimumskompetanse til å fungere som saksbehandler ved klareringsmyndighet.

Gjennomføring

Undervisningen skal ligge på et nivå som baseres på at kurselevene ikke har tidligere kunnskap om fagområdet. Det skal legges vekt på å gi elevene relevant kunnskap om bestemmelser i sikkerhetsloven, forskrift og NSMs veiledninger. 

Kursavholdelse og undervisningen gjennomføres etter godkjenning fra NSM.

Kursdatoer og påmelding:

Uke 42: man 15.10 – fredag 19.10.2018  (påmeldingsfrist 2.10.2018)

Påmeldingslenken leder til tredjepartsleverandør.

Ved påmelding må søker oppgi sin erfaring med bruk av saksbehandlingsverktøyet MIMIR.

Kursavgift

Kursavgift 7 000,- kr pr deltaker.

Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis. 

Annet

Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika. 

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator