Grunnkurs for saksbehandlere ved klareringsmyndighetene - del II

Publisert: 16.06.2017 | Sist endret: 19.09.2018

Grunnkurs for saksbehandlere ved klareringsmyndighetene – del II. Gjennomføres uke 43 (23.-25.10.2018).

Målgruppen

Saksbehandlere ved klareringsmyndighetene som har gjennomført saksbehandlerkurs del I.

Læringsmål

Det stilles store krav til skjønnsmessig, individuell vurdering i klareringssaker. Kurset gir en grundig innføring i de skjønnsmessige vurderingene, inkludert praktiske oppgaver.

Kursdato, sted og påmelding

Uke 43:  tirsdag 23.10 – torsdag 25.10.2018  (påmeldingsfrist 5.10.2018)

Påmeldingslenken leder til tredjepartsleverandør.

Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika.

Kursavgift

Kursavgiften er 3 000,- kr

Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis.

Fravær

Kurset krever aktiv deltakelse fra kurselevene, blant annet gjennom oppgaveløsning. Det er derfor ikke ønskelig med fravær i kurset.

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator