NSM kurssenter

Publisert: 26.09.2018 | Sist endret: 01.07.2019

NSM arrangerer en rekke kurs, seminarer og konferanser. For å lese mer om de ulike kursene klikker du på kursnavnet under.

Høsten 2019 teller kursporteføljen hele tretten kurstyper.
Fire av kursene går i flere omganger. 

Klikk på kursnavn for mer informasjon om læringsmål og kursdatoer.

Kursnavn Ukenummer
Grunnkurs forebyggende sikkerhet 36, 41, 45, 49
Autorisasjonskurs 36, 42, 45, 50
Risikovurdering 38, 43, 47
Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 37, 42, 47
Skadevurdering 38
Verdivurdering, håndtering og beskyttelse av gradert informasjon 38
Teknisk sikkerhet 39
Samtale- og intervjuteknikk 1 43
Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 44
Samtale- og intervjuteknikk 2 45
Fysisk sikring 46
Innsidertrusselen 48
Sikkerhetsledelse 48

Kursene blir klikkbare så raskt påmelding åpner.

Spørsmål om kurssenteret eller kursene?

(Lenkene til kurspåmeldingene leder til tredjepartsleverandør)