NSM kurssenter

Publisert: 10.06.2014 | Sist endret: 28.11.2017

NSM arrangerer en rekke kurs, seminarer og konferanser.  Flesteparten av kursene holdes i NSM kurssenter i Sandvika.                                                                                                                                     Vi gjør oppmerksom på at nesten samtlige kurs er under revidering pga ny sikkerhetslov. Vi tar forbehold om endringer i kursbeskrivelsene for våren 2018. Kursbeskrivelsene under gjelder kun for høst 2017.      Velkommen tilbake for oversikt over vårens kurstilbud og oppdaterte kursbeskrivelser medio januar 2018!