The point of no return

Publisert: 27.11.2017

At løsninger er smarte og brukervennlige har liten betydning om de ikke er til å stole på. God sikkerhet er en av grunnsteinene for å lykkes med digitalisering.

I 2016 åpnet direktør i NSM – Kjetil Nilsen NSMs sikkerhetskonferanse med disse ordene;

«Sikkerhet kan bli en næring som ikke bare sikrer verdier, men som skaper verdier i fremtidens Norge om vi utnytter mulighetene. Sikkerhet er etter min oppfatning en forretningsmulighet. For å lykkes med digitaliseringen og overgangen til et hel-digitalt samfunn, må vi lykkes med sikkerhetsarbeidet. Det er en forutsetning for å lykkes i det digitale samfunn».

Det siste året har vi fått flere viktige påminnelser om hvor viktig sikkerhet er for den digitale utviklingen av samfunnet. Skal vi lykkes med å effektivisere, modernisere og digitalisere samfunnet er vi avhengige av at innbyggere, brukere og kunder har tillit til at digitale løsninger er sikre og fungerer når de trenger dem. At løsningene er smarte og brukervennlige har liten betydning om de ikke er til å stole på døgnet rundt. God sikkerhet er en av grunnsteinene for å lykkes med digitalisering.

To skritt tilbake?

To uker før årets stortingsvalg ble det i forskrifts form besluttet at alle stemmesedlene våre skulle telles manuelt. Årsaken var at det gjennom media var sådd tvil om den digitale løsningen som maskinelt skulle telle våre stemmesedler. Hvorvidt tvilen rundt de digitale løsningene var reell eller ikke, hadde mindre betydning. Det var ikke ønskelig å komme i en situasjon med potensielt sviktende tillit til det endelige valgresultatet.

Heldigvis var det mulig å ta to skritt tilbake og gjennomføre en manuell telling. Våre stemmesedler var, og er fortsatt, analoge, fysiske dokumenter. Men tellingen kostet tid, penger og ressurser.

Men hva om vi ikke hadde vært i stand til å gå to skritt tilbake? Hva om vi hadde passert «the point of no return» Hva skjer når vi er så gjennomført digitale at vi hverken har kunnskapen eller muligheten til å ta to skritt tilbake?

Når Vipps ikke fungerer i noen timer er ikke dette samfunnskritisk, men det kan bli det på sikt, når og hvis det ikke finnes andre alternativer. Men hver gang tjenesten ikke fungerer oppleves det kritisk for mange.  F.eks. idrettslaget som ikke får gjennomført sine transaksjoner. Kunder har ikke lenger 200 kroner i kontanter for å kjøpe kaffe og vafler. På sikt gjør det noe med tilliten til slike løsninger. Foreløpig eksisterer det alternativer. Hva når de ikke finnes lenger?

I en nylig undersøkelse gjort av Yougov på vegne av Buypass forklarer fire av ti nordmenn at de har avbrutt kjøp i nettbutikker fordi de ikke føler seg trygge på at sikkerheten er god nok.

Tillitsutfordringene er der allerede og vil øke dersom innbyggere og kunder ikke opplever at løsningene de tilbys ikke er til å stole på.

Ikke bare viktig for innbyggere og kunder

At sikkerhet ikke bare er viktig for kundene, men også næringslivet er ikke noe nytt. Allerede i 1996 skrev daværende konserndirektør Tormod Hermansen i Telenor følgende;

«De viktigste konkurranseparameterne vil være nøye forbundet med pris, effektivitet, sikkerhet og pålitelighet»

21 år senere fremstår forståelsen og behovet for sikkerhet enda klarere. På seminar om sikkerhet i styrerommet nå i november 2017, uttalte Konsernsjef i Telenor Norge - Berit Svendsen at sikkerhet er et konkurransefortrinn og Telenor som selskap bruker stadig mer tid, penger og ressurser på sikkerhetsarbeidet.

Ledere i offentlig og privat sektor må håndtere disse utfordringene som helhetlige samfunns- og forretningsmessige utfordringer og ikke som enkeltstående teknologiske spørsmål.

For å lykkes med digital transformasjon må vi ikke bare la oss blende av digitaliseringens positive sider. Vi må også ha evne til å vurdere og håndtere de negative konsekvensene og sårbarhetene det fører med seg. På 70-tallet hadde vi stortingsdebatt om nordmenn skulle få fargefjernsyn eller ikke. I 2017 trenger vi kanskje ikke politiske debatter om enhver teknologisk nyvinning, men vi trenger kloke vurderinger og beslutninger hvor også negative samfunnskonsekvenser blir vurdert.

Hvis vi ikke greier å sikre oss på en måte som skaper og opprettholder tillit til digitale løsninger, risikerer vi en nedkjølingseffekt hos innbyggerne. Det kan bli til hinder for videre digital transformasjon.

Målet er ikke sikkerhet for enhver pris, men sikkerhet som understøtter evnen til verdiskapning og som bidrar til at det eksisterer en nødvendig grad av tillit til at løsningene vi bruker faktisk er til å stole på.

Først da bør vi passere the point of no return.

comments powered by Disqus