Terrorberedskapen og forholdsregler

Publisert: 31.07.2014

«Ta dine forholdsregler og fortsett som før». For noen er dette en motsetning, men trenger det å være det?

Med den økte terrortrusselen gjorde en rekke virksomheter grep omkring sin egen sikkerhet. Det involverte eksempelvis mer synlig vakthold og skjerpet adgangskontroll. Ved terrorhandlinger er forhåndsvarsel ofte noe man ikke kan regne med. Å øke beredskapen er imidlertid en del av forebyggende sikkerhet når det foreligger en trussel, som eksempelvis å endre sikkerhetsuttrykket for nettopp å avskrekke mulige trusselaktører mot å gjøre et anslag.

At en terrorhandling kan skje uten forvarsel har vi erfart i Norge. Når man nå sier at man skal fortsette som før, betyr det at man ikke skal la sine liv eller handlinger dikteres ut fra en mulig trussel – da kan terroristen oppnå sin hensikt uten engang å handle. Det er et viktig prinsipp at sikringstiltak ikke skal være mer inngripende enn nødvendig, men man skal agere på dynamiske trusselsituasjoner. Denne balansen oppnås best gjennom grundige og gjennomtenkte løsninger. Å innarbeide gode grunnsikringstiltak er essensen i et slikt arbeid. Slike tiltak må hele tiden evalueres for effektivitet og hensikt. Sikringen man gjennomfører må være tilpasset det man ønsker å beskytte, og det vil være ulikt behov. På samme måte kan hvordan vi opplever tiltakene bli oppfattet ulikt.

Ved å tenke sikkerhet allerede ved utforming av bygg og rom, kan man spare ressurser for både å avverge og å avgrense mulig skade ved en terrorhendelse. Dette kan gjøres både effektivt og diskret. NSM har i samarbeid med PST og Bergen Arkitekthøgskole gjennomført mastergradsstudier i arkitektur med sikkerhet i fokus. Det blir i denne forbindelse utgitt en publikasjon denne høsten med diskusjoner og ideer på hvordan man best balanserer åpenhet i demokratiske samfunn med behovet for sikkerhet. I tillegg skal Veileder mot terrorhandlinger også revideres. Dette er tiltak som gjennomføres helt uavhengig av den endrede trusselsituasjonen.

Det viktigste er at både du og din virksomhet tør å tenke tanken på at noe kan skje. Å ta dine forholdsregler er noe du gjør noe før hendelsen er over deg. Sorter tiltakene dine i forebyggende grunnsikringstiltak, beredskapstiltak og krisehåndteringstiltak. Om tiltakene dine er gjennomtenkte, vil du og din virksomhet kunne «fortsette som før» – uten at det trenger å måtte betydelig endre din hverdag. Dette er anvendt forebyggende sikkerhet og god risikohåndtering.

comments powered by Disqus