Hvordan gjøre en skadevurdering

Publisert: 21.07.2014

Godt verktøy er halve jobben. De fleste som har erfaring med reparasjoner og å pusse opp, er enige i det. Det samme gjelder skadevurdering

Skadevurderingen er grunnlagsdokumentet for utpeking av et skjermingsverdig objekt. Det kan godt være et utredende dokument, men til syvende og sist er det som det meste av informasjon; det er et beslutningsgrunnlag.

Det er du som objekteier som er best i stand til å utarbeide denne. Det er ingen andre som kjenner din virksomhet og din funksjonalitet bedre enn deg som objekteier. Når du utarbeider en skadevurdering, unngå å konkludere på forhånd. Om du har konkludert, forsøk å motbevise den konklusjonen du først kom til før du samlet all informasjonen til skadevurderingen. Ha et åpent sinn og se din funksjon i en større sammenheng nasjonalt.

Innen feltet risikovurdering er det flere metoder man kan benytte seg av. På samme måte som at det finner flere type pensler, flere type bor og andre verktøy, er metoden du velger avgjørende for hvordan sluttresultatet blir. Du må velge det verktøy som er passende for oppgaven du skal gjennomføre.

Når det gjelder sikkerhetslovens krav, er det skaden som følge av terrorisme, sabotasje og spionasje som det skal vurderes for. Skadevurderingen består i å vurdere hva det betyr for virksomheten og overordnede virksomheter om verdien helt eller delvis faller ut. Hva vil da skje? Gitt at konsekvensen er kjent, kan man rangere og gruppere verdiene ut i fra hvor viktige de er. Å bruke en metodikk som benytter sannsynlighet, slik som NS 5814, underslår i denne sammenhengen den vurderingen av konsekvens som en skadevurdering skal legge opp til. Terrorisme og sabotasje er sjeldne hendelser. Spionasje er skjult. Det eksisterer derfor ikke tilfredsstillende tallmateriale for å snakke om sannsynlighet.

Innvirkningene av terrorisme er store for den virksomheten som rammes. Sabotasje kan være katastrofalt, den rammer hvor det gjør mest skade. Spionasje, selv om handlingen ikke er umiddelbart merkbar, kan være enda mer ødeleggende enn både terror og sabotasje. Det er derfor konsekvensen av slike handlinger som skal vektlegges i en skadevurdering av et skjermingsverdig objekt.

comments powered by Disqus