E-post – Hva kan du gjøre for å sikre deg?

Publisert: 28.06.2018

Med mange hyggelige tilbakemeldinger på vår første podcast om sikkerhet, så fortsetter vi i samme stil. Denne gangen fokuserer Trond Øvstedal og Roar Thon på hva den enkelte mottaker av e-post bør tenke på for å få bedre sikkerhet.

Vi kommer til å fortsette med podcast-sendinger og hensikten er å bruke dette til å spre tanker, råd og anbefalinger om sikkerhet på en måte som bør være tilgjengelig for de fleste. Noen ganger vil vi gå dypere til verks om enkelte tema. Men vi at dette når frem til folk flest, bedrifter og de som har sikkerhet som profesjon. Rett og slett alle som har lyst til å høre litt mer om sikkerhet.

Det er ikke bare stemmene til Trond og Roar du vil høre fremover. Så følg med!

comments powered by Disqus