Podcast - Når skal vi egentlig bytte passord?

Publisert: 07.03.2019

Trenger den enkelte av oss å bytte våre private passord regelmessig? Nei! sier Roar i denne diskusjonen sammen med Trond.

Du kan abonnere på NSMs podcast hvis du har en RSS-leser. Adressen er her: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:466268865/sounds.rss

NSMs podcast er tilgjengelig på Soundcloud og iTunes. 

comments powered by Disqus