Podcast - Løsepengevirus hva er det og hvordan sikre seg?

Publisert: 18.10.2018

Denne gangen snakker Trond og Roar litt om hva kryptovirus er og hvordan sikre seg mot det.

Du kan abonnere på NSMs podcast hvis du har en RSS-leser. Adressen er her: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:466268865/sounds.rss

NSMs podcast er tilgjengelig på Soundcloud, iTunes og Spotify.

comments powered by Disqus