Podcast - Kontroll på underleverandører

Publisert: 14.03.2019

I denne episoden snakker Trond og Roar om behovet for å kunne følge opp sine underleverandører og bruker en nylig sak fra Sverige som eksempel.

Du kan abonnere på NSMs podcast hvis du har en RSS-leser. Adressen er her: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:466268865/sounds.rss

NSMs podcast er tilgjengelig på Soundcloud og iTunes. 

comments powered by Disqus