Oppdaterte kryptokrav

Publisert: 20.06.2016

NSM Cryptographic Requirements har blitt oppdatert til versjon 3.1.

NSMs kravdokument for kryptografiske mekanismer for beskyttelse av lav- og ugradert informasjon, NSM Cryptographic Requirements, er oppdatert til versjon 3.1.

Dokumentet er tilgjengelig for nedlastning her sammen med NSMs andre systemtekniske veiledninger.

Hovedendringen er presisering at PKI og digitale sertifikater for beskyttelse av gradert informasjon innad i graderte systemer skal være underlagt NSMs policy.

comments powered by Disqus