Oppdatering, oppdatering og oppdatering

Publisert: 05.09.2019

Hvorfor er oppdatering av maskin- og programvare så viktig

I denne episoden snakker Trond og Roar med Bente Hoff som er sjef for Nasjonalt cybersikkerhetssenter  Tema i denne samtale kretser seg rundt Roars kronikk i Dagens Næringsliv om behovet for ytterligere automatisering av oppdatering av maskin- og programvare. Hvor viktig er oppdatering spør vi Bente.

Kronikken kan leses her 

Du kan abonnere på NSMs podcast hvis du har en RSS-leser. Adressen er her: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:466268865/sounds.rss

NSMs podcast er tilgjengelig på Spotify, Soundcloud og iTunes. 

comments powered by Disqus