Et åpent brev til norske toppledere

Publisert: 09.10.2014

Kjære Toppleder,

Jeg har forsøkt å skrive til deg tidligere også, men jeg har liksom ikke helt fått svar, så jeg forsøker igjen. Likevel er det en stor sjanse for at du aldri kommer til å lese dette, fordi du har folk til slikt. Ikke fordi du ikke leser selv, men fordi du har andre ting å lese. Viktigere ting.

Jeg er enig i at det du leser selv er viktige ting. Du leser om de tingene som er viktig for deg som toppleder. Ting som gjør at virksomheten din gjør det bra, og når virksomheten din gjør det bra, gjør du det bra. Du leser om ting som du blir målt på.

Årsaken til at det er stor sjanse for at du aldri kommer til å lese dette, er at det handler om sikkerhet, og du har jo folk til slikt. Som toppleder blir du jo heller ikke målt på sikkerhet. Eller blir du det?

Det finnes langt viktigere ting enn sikkerhet sier du, og jeg er helt enig. Du driver jo ikke i sikkerhetsbransjen. Du har folk til slikt. Det å være sikker er jo heller ingen virksomhetsidé i seg selv. En slik virksomhet har ikke noe navn, holder ikke til noe sted, driver ikke med noen ting, og har ingen ansatte. Den har ingen toppleder.  Da er den tro mot sin virksomhetsidé.

Men sikkerhet er noe som gjør deg og dine ansatte tryggere. God sikkerhet kan gjøre det mulig for deg å ta større forretningsmessig risiko i den bransjen du operer i. Sikkerhet reduserer sjansen for at noe skjer. God sikkerhet håndterer i tillegg situasjonene når noe skjer, for noe vil alltid skje før eller senere. God sikkerhet er en investering som reduserer risiko, konsekvenser og tap.

Men kjære toppleder, vet du hva som virkelig bidrar til god sikkerhet? At du påtar deg ansvaret som sikkerhetstoppleder i egen virksomhet, at du som med alt annet i din virksomhet også leder på sikkerhet og går foran som et godt eksempel. For å lede fra toppen, det har du vel ikke folk til?

Gode sikkerhetstiltak blir best når du og dine ansatte har sikkerhetstiltak som er basert på en god forståelse om egen bransje og marked. Det er du som toppleder som vet hva slags verdier du har, og hva konsekvensene er om det skjer noe med de verdiene.

Når jeg skriver dette til deg er det som du sikkert vet, nasjonal sikkerhetsmåned. 215. 000 ansatte i virksomheter rundt omkring i landet skal gjennomføre e-læring i sikkerhet. I tillegg skjer det en rekke andre aktiviteter for å motivere og øke kunnskap om sikkerhet. Sjansen er dessverre stor for at du ikke kommer til å delta, du har jo folk til slikt.

Men som toppleder trenger du sannsynligvis ikke ytterligere kunnskap eller motivasjon til å ta sikkerhet på alvor? For det er jo ikke du som mottar e-poster som er starten på et angrep på din bedrift? Det er jo heller ikke du som står ansvarlig når angrepet er et faktum, eller har jeg kanskje misforstått?

Sjansen for at du ikke bryr deg om sikkerhet før det er for sent, er dessverre høy. Hvorfor bruker du da ressurser på at andre skal bry seg om sikkerhet? Det er jo ikke de som blir målt på det?

I dagens samfunn er sikkerhet mer enn et par hengelåser eller en holdningskampanje eller to. I en moderne bedrift handler sikkerhet om teknologi, økonomi, prosesser, kompetanse, organisasjonskultur og mennesker. Sikkerhet er altfor alvorlig til å overlates til sikkerhetsfolk, men bør heller ikke overlates til ledere som ikke bryr seg.

PS! Om du nå puster lettet ut fordi du er toppleder i offentlig sektor og opplever at brevet ikke treffer deg med bruk av ord som bransje og marked og slikt. Brevet er til deg også!

comments powered by Disqus