Hvilke veiledninger ønskes?

Publisert: 20.08.2014

NSM har skrevet og publisert en rekke råd og veiledninger for ugraderte systemer. Disse har etter hvert fått god oppmerksomhet av systemeiere og NSM ønsker derfor å lage flere slike veiledninger. Men hvilke veiledninger ønskes?

Under Veiledning for systemteknisk sikkerhet ligger en rekke veiledninger som NSM har publisert. Dette er veiledninger for graderte og ugraderte systemer, og listen inneholder blant annet:

Merk at veiledningene digitale sertifikater og PKI og NSMs kryptografiske krav er under revisjon og vil bli erstattet av ett dokument. Når dette er klart for kommentarer, vil vi legge det ut på Sikkerhetsbloggen og be om tilbakemeldinger.

Tilbakemeldingene fra brukere har vist at disse veiledningene er etterspurte og nødvendige og NSM har også mottatt forespørsler om utvikling av nye systemtekniske veiledninger for områder som enda ikke er dekket. For å planlegge høstens og vinterens aktiviteter og sette igang utvikling av nye veiledninger, bruker vi Sikkerhetsbloggen til å spørre leserne:

Hvilke systemtekniske veiledninger ønskes?

Gi gjerne tilbakemeldinger i kommentarfeltet under eller send e-post til NSM merket «Systemteknisk veiledning». Vi kan ikke love at alle ønskene blir oppfylt, men vi vil prioritere veiledningsarbeidet mot de behovene som vi får melding om og som trusselbildet viser er nødvendig.

comments powered by Disqus