Har du sett på porno?

Publisert: 04.10.2018

I denne ukes podcast snakker Trond og Roar om noe som mange har opplevd de siste månedene. De mottar en utpressings e-post hvor avsenderen påstår at de har opptak av deg, mens du ser på porno. De krever penger for ikke å sende videoen ut til alle på kontaktlisten din. Trond og Roar kommer med noen tips om hvordan du skal forholde deg til slike saker. 

Du kan abonnere på NSMs podcast hvis du har en RSS-leser. Adressen er her: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:466268865/sounds.rss

NSMs podcast er tilgjengelig på Soundcloud, iTunes og Spotify.

comments powered by Disqus