Grøss og glede – for sikkerhets skyld

Publisert: 15.10.2014

Hverken Darth Vader eller Tante Sofie er gode rollemodeller når man skal bygge sikkerhetskultur på arbeidsplassen. Legg vekk truende lyssverd og moraliserende pekefingre, og få folk med på lag.

John Arild JohansenGjesteblogger John Arild Johansen har 25 års erfaring innen sikkerhetsområdet fra offentlig og privat sektor, har vært styreleder og mangeårig styremedlem av Norsk Informasjonssikkerhetsforum og jobber som Sikkerhets- og kvalitetssjef i Buypass AS. (Foto: Tine Poppe)

Det digitale trusselbildet blir stadig mer alvorlig. Alt fra statssanksjonert hacking fra andre siden av kloden til sofistikerte pøbelstreker fra en grenseløs tenåring kan ramme oss. Men fortvil ikke, det er mulig å bygge et solid forsvar, med god sikkerhetskultur i egne rekker. Supplerer du opplæring og holdningsskapende arbeid med gode grøss og en dose humor, vil du se resultater. 

Kultur er et miljø med en ønsket og tydelig definert brukeratferd. Kultur skapes av gjentakende aktiviteter, gode eksempler, forankring og stunting, samt prosesser og rutiner.

Hvilke kulturbyggende tiltak virker?

Et godt grøss: De fleste virksomheter trenger jevnlige vekkere, og et godt horrorshow fra tid til annen vil ha effekt. Både det bisarre, pinlige og bent frem motbydelige kan ha ønsket effekt. Bruk eksempler på hvor ille det har gått for virksomheter lik din egen.

Budskap tilpasset målgruppen: Kjenn dine mottakere, og snakk et språk de forstår. Sett deg inn i forretningsprosessene, forstå svakhetene og sårbarhetene. Du kan skyte langt over mål med teknisk detaljfokusering, eller irritere vettet av folk ved å behandle dem som barn.

Sikre deg forankring: Et mantra hos sikkerhetsfolk har alltid vært at man må ha støtte hos toppledelsen. Det er en absolutt nødvendighet, men ikke nok i seg selv - toppledelsen må også gå foran med eksempler. Skaff deg sponsorer i hele linjen.

Vise hvor lett det er: Fokuser på de enkle skrittene som skaper god sikkerhet. Ikke forsøk å endre alt samtidig, ta en ting av gangen.

Bruk eksterne foredragsholdere: Lån en profet, de har ofte bedre gjennomslag enn interne. Erfaring viser at sikkerhetsmyndighetene og annen ekspertise gjerne stiller opp i god dugnadsånd!

Kjør kampanjer: Gjør som andre drevne markedsførere, bruk de kanalene du har til rådighet.  Lag en plan for løpende nanolæring og smådrypp, bruk kommunikasjon aktivt i læring og holdningsskaping gjennom hele året.

Det MÅ være ris bak speilet: Der hvor gal atferd ikke får konsekvenser, er man prisgitt hver enkelt brukers godvilje. Det har du ikke råd til, definer hva som er sikkerhetsbrudd, og hvilke følger bruddene får.

Som sikkerhets- og kvalitetsansvarlig er det ikke bokser eller programvare som sikrer min nattesøvn. Indre harmoni for sikkerhetssjefen kommer fra vissheten om at vi har god sikkerhetskultur, og at alle våre medarbeidere har høy bevissthet og god atferd. Et grøss i ny og ne hjelper også…

comments powered by Disqus