God grunnsikring gjør terrorhandlinger vanskeligere

Publisert: 20.12.2016

De siste årene har Europa opplevd flere tragiske hendelser som har drept og skadet mange mennesker, som for eksempel i Berlin nå i desember, i Nice i sommer, og ikke minst i vår egen hovedstad i 2011. God grunnsikring av bygg og bymiljøer gjør denne typen handlinger vanskeligere å gjennomføre.

Det har vært en klar tendens til at det tidligere var etablerte grupper av kriminelle som planla og gjennomførte aksjoner. Dette gjorde det enklere å vite om grupper, personer og hendelser i forkant. De siste årene er det i mye større grad enkeltpersoner som på eget initiativ velger å handle.

De nye aksjonistene vil i noe ulik grad argumentere for eller begrunne at de hører til eller har sympati med andre grupper. Disse enkeltindividene er det vanskeligere å oppdage og dermed blir det vanskeligere å forebygge handlingene i seg selv.

Når alt kommer til alt er det beste tiltaket mot disse handlingene at det allerede foreligger en grunnsikring i bygget og i bybildet. Det er denne sikringen som allerede er på plass som gir beskyttelse når det uventede skjer.

Økt innsats innen etterretning kan gi bedre informasjon som grunnlag for valg av beskyttelse, men det er beskyttelsen som skal stå i mot angrepet. Man skal også være varsom med å tilpasse beskyttelsen for mye mot spesifikk etterretningsinformasjon man måtte sitte på, da valgt beskyttelse primært vil virke i forhold til en spesifikk trussel. NSM anbefaler heller å lage beskyttelsen mer generell og dermed robust i forhold til både kjente og mer ukjente trusler.

Godt utformede byrom, gatebilder og plassutforming, kan bidra til å redusere mulighetene for å kjøre inn i folkemengder og gjøre skade.

NSM som myndighet arbeider også i forhold til å knytte kontakt mellom myndighetsaktører for å sikre samhandling ved sikring av offentlige rom.

NSM har tidligere blogget om forebygging mot at kjøretøy brukes som i terrorhandlinger i blogginnlegget "Trusselen på hjul."

comments powered by Disqus