Hvordan vet jeg at sikringstiltakene er gode nok?

Publisert: 23.07.2014

Objekteier har gjennomført en god og dokumenterbar skadevurdering, sektordepartementet har utpekt og klassifisert det aktuelle skjermingsverdige objektet, og vedtak er fattet. Da er det formelle i orden – og man er klar for sikring. Hvordan vet man hva som er godt nok?

Tilsyn fra NSM er det minste av problemene dine når du spør deg dette; det er trusselen du skal bekymre deg for. Men la oss si at du har en plan klar, du begynner sikringen innenfra og ut fra den skjermingsverdige delen, har gjennomført alt det formelle og det som gjenstår er innkjøp at sikringsløsninger. Et sted i prosessen må du vite om godt nok er godt nok.

Det viktigste poenget her er at sikkerhet er ikke en tilstand – det er en prosess. Man skal kontinuere evaluere og vurdere sine tiltak. Noen uheldige vil da oppdage at de sitter med den proverbielle katta i sekken.

Som ved enhver bestilling, er det viktig å være nøye og gjennomtenkte operasjonelle krav til sikringstype og leverandør. For å vite hvor vannskillet er, må vi ha standarder. Dette gjelder alle løsninger.

De fleste entreprenører kjenner til byggestandarder, men ikke alle er klar over at det finnes sikringsstandarder. Du som leser denne bloggen er over gjennomsnittet interessert i temaet, men la oss rekapitulere litt.

Standarder er viktige fordi du skal vite hva du kjøper, hva som kreves av det og hva det skal tåle. Ikke bare det, men du må vite hva standarden er til for. Et eksempel på dette er den europeiske standarden på innbruddsikring, EN 1627 for dører og vinduer. NSM har tidligere anbefalt denne, i likhet med Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd (FG). Det er imidlertid viktig å kjenne til hva testingen innebærer. I EN1627 klasse III testes det i antagelsen at innbruddstyven vil være stille under innbruddsforsøket. Dersom du i din risikovurdering ser at for en inntrenger er dette uvesentlig, bør du ikke gå for EN 1627 klasse III. Da kan det være heller hensiktsmessig å se på den britiske Loss Prevention Standard (LPS) og dennes ekvivalent til EN 1627, nemlig LPS 1175. I motsetning til den europeiske standarden, omfatter LPS 1175 en mer gjennomgående testing som også inkluderer vegger og tak, midlertidige konstruksjoner, porter og sluser, noe man ikke finner i EN 1627.

Et annet eksempel på hvor det er avvik i standard er ved kjøretøybarrierer. Her har NSM over lengre tid anbefalt den britiske standarden Publicly Available Standard (PAS) 68 og 69. En del av kjøretøybarrierene som er satt opp i Norge, møter ikke denne standarden. Eksempelvis er en del amerikanske barrierer testet mot amerikanske kjøretøy; den amerikanske testingen er utviklet for å stoppe amerikanskproduserte kjøretøy. Tester viser at imidlertid at forskjeller på akselavstand og tyngdepunkt ved europeiske/japanske kjøretøy gjør at disse ikke stoppes av den amerikanske standarden. Det er derfor viktig at man vet hva standarden innebærer. Et annet viktig moment er å vite at PAS 68 er krasjtesten; PAS 69 er installeringen av kjøretøybarrieren. Siden det er en overvekt av europeiske/japanske kjøretøy i Norge sier det seg selv at barrierene bør være innenfor PAS 68/69.

Den mest tilfredsstillende forskjellen innen ulike standarder er at britiske standarder er testet av og på uavhengige parter utenfor selve leverandørindustrien. Innenfor europeiske standarder er det bransjen selv som tester sine produkter. Salgsformuleringer som «testet mot», «designet etter» eller «i samsvar med» sier derfor veldig lite, uten at det understøttes av en uavhengig tredjepart. Det er derfor viktig å stille kontrollspørsmål på hvilken standard som er benyttet – og unngå enhver sikringsløsning som ikke er det!

Riktig bruk av standardene fordrer også at det utførte analysearbeidet gir hvilke belastninger konstruksjonen din skal tåle eller stå i mot. Det er først når dette er klart at du kan velge riktig i standarden.

Til sist er det viktig å avslutte med en siste betraktning angående standarder. Når man planlegger med forebyggende sikkerhet, gjøres dette med et langt perspektiv – 5, 10 kanskje 20 år. Trusselen vil endre seg, og utviklingen vil ta igjen sikringstiltakene. Husk på at en godkjent standard er et minstekrav. Investeringen du gjør i sikring trenger ikke være minstekravet – for alternativet til dårlig sikring er så mye dyrere.

comments powered by Disqus