Tyske myndigheter godkjenner BlackBerry for gradert tale

Publisert: 20.08.2014 | Sist endret: 22.08.2014

Tyske myndigheter har godkjent BlackBerry med Secusmart kryptobrikke for beskyttelse av NATO RESTRICTED.

Blackberries

NSMs tyske søsterorganisasjon, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), har evaluert og godkjent BlackBerry for konfidensialitetsbeskyttelse av gradert tale. Godkjenningen er gitt både for det tyske nivået Verschlussache - Nur für Dienstgebrauch og NATO RESTRICTED.

Løsningen, SecuVOICE SNS für BlackBerry 10, består av vanlige BlackBerry-håndsett med BlackBerry 10 OS og kryptobrikke i μSD formfaktor fra Secusmart. Brikken benyttes til å beskytte nøkkelen og utføre kryptografiske operasjoner med denne.

Secusmart har siden godkjenningen blitt kjøpt opp av BlackBerry.

Dette nivået tilsvarer norsk BEGRENSET og NSM vil etter søknad kunne godkjenne systemer som benytter denne løsningen for dette nivået. Ta kontakt med NSM for nærmere informasjon for etablering av helhetlig sikkerhetskonsept, bruks- og driftsinstruks, og krav til andre tiltak som må implementeres for å søke om slik godkjenning.

NSM har forøvrig testet løsningen funksjonelt med godt resultat både over mobilt bredbånd og trådløst lokalnett.

Med BlackBerry 10 ble BlackBerry Balance lansert. Dette er en «to-nivå»-lignende løsning med to sterkt adskilte partisjoner, «Arbeid» og «Personlig», hvor alle applikasjoner og data under Arbeid blir synkronisert, kryptert og forvaltet, mens alt under Personlig forvaltes fritt av brukeren selv.

Secusmart-brikken kan også benyttes å sikre Arbeids-partisjonen, men denne løsningen, SecuSUITE for BlackBerry 10, er fortsatt under evaluering. Når denne evalueringen blir ferdig, vil løsningen altså kunne håndtere både gradert tale og gradert data på Arbeids-partisjonen, mens brukeren kan installere sine livsviktige apps (les: Facebook og Untappd) på Personlig-partisjon.

BlackBerry vil dermed bli den første virkelig smarte smartmobilen som blir godkjent på dette nivået.

comments powered by Disqus