En stemningsrapport fra Arendalsuka 2017

Publisert: 21.08.2017

For andre året på rad har NSM deltatt under Arendalsuka og her er en liten stemningsrapport.

I fjor brukte NSM sin deltakelse under Arendalsuka til å presentere boken – «Den innerste sirkel» av Hans Morten Synstnes  - Et historisk verk om den militære sikkerhetstjenesten fra 1945 til 2002.

I år dro NSM til Arendalsuka for å bidra med faglige betraktninger rundt digital sikkerhet. Et tema som i økende grad er blitt et tema i den norske samfunnsdebatten og ikke bare under Arendalsuka.

Digitalt grenseforsvar, GDPR, stortingsvalg, tjenesteutsetting, cyberkriminalitet, IKT kompetanse og digitalisering er bare noen av stikkordene hvor sikkerhet er sentralt. Det ble veldig tydelig under uken i Arendal. Forskjellen fra innholdet under Arendalsuka i 2016 var tydelig.

NSM hadde sitt eget hovedarrangement på onsdag med tema: NSM om datasikkerhet, demokrati og valg. Våre lokaler i Arendal var så fullt at det «nesten» gikk på sikkerheten (safety) løs

Her snakket avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius løst og fast om det digitale trusselbildet og hvordan de som forsøker seg mot oss går frem. Under tittelen "Slik blir du hacket" presenterte Pretorius dette temaet på en enkelt og forståelig måte. Det var i hvert fall det mange av tilhørerne kommenterte etter foredraget.

Så var det fagdirektør Roar Thon med den bevisst valgte tabloide tittelen: «Stortingsvalget er allerede hacket… av oss!» Her snakket Thon om noen av de digitale truslene under valgkampen og selve valget før han gav et innblikk i noen av sikkerhetstiltakene som er på plass og hvordan andre organisasjoner og virksomheter kan sikre seg på samme måte.

Se for øvrig artikkel i DIGI etter NSM arrangementet (betalingsmur) Foredraget til Thon kan lastes ned her.

De fleste arrangementer under Arendalsuka er debatter, og NSM deltok i flere av dem.

Telenor var som tidligere år, sterkt representert og arrangementet «Digital sikkerhet 2017 – er Norge forberedt på de nye cybertruslene?» var et godt besøkt arrangement med godt faglig innhold. Hanne Tangen Nilsen presenterte hovedsakene fra Telenors nylige rapport «Digital sikkerhet 2017» før sjef Etterretningstjenesten – Morten Haga Lunde snakket om digitale trusler mot Norge.

Den påfølgende debatten mellom Telenor, ETJ, PST og NSM ble en god debatt om utfordringer og løsninger ift Nasjonal cybersikkerhet. Også her førte Pretorius ordet for NSM og ved debattens slutt måtte samme mann komme seg i posisjon for å rekke neste debatt.

 

 

 

 

 

Datatilsynet stod som arrangør av debatt om Digitalt grenseforsvar (DGF) under tittelen – «Masseovervåking til samfunnets beste?»

I panelet var tidligere sjef for Etterretningstjenesten – Generalløytnant Kjell Grandhagen, leder i Tekna – Lise Lyngsnes Randeberg, Direktør i Datatilsynet – Bjørn Erik Thon, og Hans Christian Pretorius fra NSM. Debatten ble ledet av Sofie Nystrøm direktør for CCIS (Center for Cyber and Information Security). Det ble til tider en engasjerende debatt med Grandhagen og B. E. Thon som ytterpunkter i meningene om DGF. Også her var lokalet fylt til randen og flere som hadde ønsket å få med seg debatten kom ikke inn.

Det samme skjedde også dagen etter hvor NSM deltok i sin siste debatt. Her var TEKNA arrangør og de hadde samlet et bredt lag for å svare på spørsmålene om vi er rigget for å håndtere datatrafikk, utvikling, drift og forvaltning av kritisk digital infrastruktur og har vi oversikt over de sårbarheter som foreligger? Har vi en riktig skrudd sammen tilsynsmyndighet? Hovedtittelen: Usikkerhet om sikkerhet – hvem skrudde av serveren?

Under ledelse av Shahzad Rana, teknologidirektør i Microsoft  ble det en livlig diskusjon mellom Olav Lysne, leder av Lysne I og II-utvalget, Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor Norge,  Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet,  Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur i NSM, Einar Lunde, avdelingsdirektør, Nkom, og Lise Lyngsnes Randeberg, president, Tekna. Tilbakemeldingene var av det slaget at det var en av de bedre debattene under Arendalsuka. Debatten kan sees i sin helhet her.

Det er sikkert mange meninger om Arendalsuka, men for oss i NSM er dette bare enda et sted å spre vår fagkunnskap for å forbedre cybersikkerheten i samfunnet. Det er grunn til å hevde at mange av de som var i Arendal trenger det.

comments powered by Disqus