Alt klart for Sikkerhetskonferansen 2016

Publisert: 08.03.2016

Det er en bare noen få dager til NSM-sjef Kjetil Nilsen åpner Sikkerhetskonferansen 2016. Landets største konferanse innenfor forebyggende sikkerhet og IKT-sikkerhet byr på et faglig og sosialt proppfullt program.

Det er snart ett år siden programkomiteen møttes for første gang, for å evaluere Sikkerhetskonferansen 2015, og for å se fremover. Fjorårets konferanse var en suksess, både faglig og arrangementsmessig, men vi har allikevel prøvd å heve kvaliteten enda noen hakk. Det håper vi deltakerne legger merke til og setter pris på.

Hver eneste uke det siste året har vi kunnet lese om virksomheter som har blitt utsatt for terror, spionasje eller sabotasje, som har mistet sensitiv informasjon eller tapt andre verdier. Fra sykehus i Tyskland som har måttet sende pasienter hjem etter å ha blitt utsatt for løsepengevirus, til sensitive data og personopplysninger i offentlig sektor i USA. Ny teknologi gir store muligheter for effektivisering og smartere arbeidsmetoder, men åpner også for nye sårbarheter og ny kriminalitet. Det er disse utfordringene som er bakteppet for Sikkerhetskonferansen 2016, og programkomiteen har jobbet internt med den røde tråden "Når samfunnsverdier trues" i bakhodet.

I arbeidet med Sikkerhetskonferansen har vi i programkomiteen valgt å fokusere på erfaringer og læring i fellesdelen på konferansens første dag. Her vil du som deltaker høre hvordan politisk ledelse i Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet ser på samfunnsutfordringene, samt en fremlegging og refleksjon rundt NSMs årlige rapport om sikkerhetstilstanden; Risiko 2016.

I år, som i fjor, vil lederne av de tre EOS-tjenestene, Politiets sikkerhetstjeneste, Forsvarets etterretningstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, diskutere de sikkerhetsutfordringene samfunnet møter i dag, fra fagspesifikke temaer som internasjonal terrorisme og cyberkriminalitet, til bredere utfordringer som migrasjon og utviklingen i regioner og land. Riksrevisjonen vil også øse av sin lærdom fra sikkerhetsrevisjoner og påpeke hvilke utfordringstrender de ser i sitt arbeid.

I til sammen åtte fagspor over de neste to dagene, vil du få mulighet til dykke dypere inn i tematikken for årets konferanse, og det vil være mulig å bytte mellom sporene i pausene hvis man ønsker. Fagsporene omhandler flere av NSMs kjerneområder – og utviklingstrekk, statusrapporter og erfaringer i de ulike fagområdene omtales av både NSMs egne fagpersoner, og utvalgte inviterte foredragsholdere fra inn og utland. Sporene i årets konferanse favner bredt; fra digital spionasje og teknologi til menneskelig og fysisk sikring, sikkerhetsgodkjenninger og et eget spor om kompetanse.

Konferansens andre dag vil ha et mer fremtidsrettet fokus. Etter fellesforedrag om adferdsforskning og erfaringer fra en spesifikk hendelse i en stor virksomhet, vil de siste foredragsholderne fokusere på teknologiske fremtidsutsikter og de muligheter og utfordringer som ligger her – både innen helsesektoren og arbeidsmarkedet. Det vil også holdes et foredrag med fokus på NSMs egne erfaringer fra operativ avdeling og en vurdering av hva vi kan vente oss i tiden fremover.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet ønsker alle med interesse og engasjement innen sikkerhet i bred forstand, hjertelig velkommen til årets viktigste konferanse.

Siste frist for å melde seg på Sikkerhetskonferansen 2016 er søndag 13. mars, forutsatt at det fortsatt er ledige plasser. Vi har hatt stor pågang de siste dagene, og det er mulig vi må stenge for påmelding før denne fristen.

 

comments powered by Disqus