50 shades of... Sikkerhetskonferansen 2015

Publisert: 16.02.2015

Dette er et kynisk markedsføringsforsøk på å få deg til å bli så fascinert over programmet på Sikkerhetskonferansen 2015 at du melder deg på. Årsaken til at jeg tøyser med tallet 50, er at årets konferanse har i skrivende stund 50 foredragsholdere fra inn- og utland.

Om du ikke trenger ytterligere motivasjon, så kan du gå rett til vår eksterne påmeldingsløsning

Men om jeg har pirret deg så mye at du ønsker å vite mer?  Les videre!

Sikkerhetskonferansen 2015 arrangeres 17-18 mars på Oslo kongressenter og er en årlig konferanse som fokuserer på forebyggende sikkerhetstjeneste, fysisk og digitalt. Årets konferansier er Siri Lill Mannes.  

Programmet for konferansen begynner å ta form, selv om det helt sikkert vil komme både endringer og overraskelser den siste måneden.

Årsaken til at jeg tøyser med tallet 50, er at årets konferanse har i skrivende stund 50 foredragsholdere fra inn- og utland. Konferansen vokser også i størrelse med flere faglige spor enn tidligere år.

Dag 1

Konferansen åpnes den 17. mars med innledende taler av Justis- og beredskapsministeren og statssekretæren i Forsvarsdepartementet. Deltakerne vil også få presentert innholdet i NSMs rapport om sikkerhetstilstanden – Risiko 2015, før lederne for de tre EOS-tjenestene (ETJ, PST, og NSM) vil ha en felles samtale om Trusselbildet – Sårbarheter og sikkerhetstiltakene

Til lunsj dag 1 har vi gjort en faglig vri som vi håper øker merverdien for deltakerne. Om du vil kan du spise lunsj og diskutere faglige spørsmål ved bestemte temabord som ledes av en NSM-ansatt. Om du bare vil spise lunsj, så har vi bord for dette også. 

Etter lunsj dag en, går vi over til de forskjellige fagsporene og i år kan du velge mellom fire alternativer. (1) Sikkerhet, styring og ledelse (2) Teknologi (3) Datakriminalitet (4) Sikkerhet i skyen er navnene på fagsporene.

Under Sikkerhet, styring og ledelse settes det fokus på hvordan styre og lede sikkerhetsarbeidet. Her vil du få høre mer om FFI’s årsaksanalyse om mangelfull forebyggende sikkerhet i Norge. NSM vil selv presentere sin veileder i sikkerhetsadministrasjon, og Forsvarets logistikkorganisasjon fokuserer på sikkerhetsfokus mot underleverandører. Fagsporet avsluttet med at Direktør Kjell Arne Knutsen fra DSS, deler sine erfaringer med sikkerhetsledelse i en kompleks organisasjon som Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon.

I teknologisporet vil du få flere konkrete forslag til beskyttelse av hardware og programvare med foredragsholdere fra NSM og andre.

I sporet om Datakriminalitet vil du få presentasjoner fra Kripos, DNB, og Powertech med ulike vinklinger om datakriminalitet. Vi har også hentet Anti Tikkanen fra F-SECURE som legger frem flere caser fra målrettede angrep.

Dagens siste spor setter sikkerhet i skyen på dagsorden. Her har vi utfordret representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksarkivet til å si noe om offentlig informasjon og skytjenester. Mark Lang, Direktør EU relations for Microsoft informerer om Microsoft juridiske kamp mot amerikanske myndigheter ift hvem som skal ha tilgang på informasjon og hvordan dette skal skje. Vi har også invitert to norske selskaper som tilbyr lagring i skyen til å snakke om sikkerhet og vi avslutter selv sporet med noen ord om sikkerhet i skyen fra NSM.

Det blir anledning til å spise og mingle etter at det faglige er over på dag 1.

Dag 2

Dag 2 starter med fagsporene (1) Mennesket og sikkerhet (2) Teknologi (3) Hendelseshåndtering (4) Falske basestasjoner

De som velger å delta på Mennesket og sikkerhet får høre flere historier om KGBs metoder i Norge etter Dagbladet artikkelserie fra den kalde krigen, etterfulgt av faglige innblikk fra NSMs personellsikkerhetstjeneste. Finans Norge deler sin erfaring med sikkerhetsfokus i ansettelsesprosesser før Direktør for Forsvarets Forskningsinstitutt – John-Mikael Størdal deler FFI’s erfaringer m autorisasjonsarbeidet.

I Teknologisporet fortsetter vi med muligheten for å vite mer om tiltak for å sikre datamaskiner. Vi får erfaringer fra FLO/IKT med implementering av PKI. Interne krefter i NSM forteller om bedre kryptering av web-trafikk og e-post.

Deltar du på sporet om hendelseshåndtering vil du få høre mer om vannhull og avanserte nettverkstrusler. Finsk CERT snakker om oppdagelsen av Heartbleed, og Margrete Raaum kommer fra Kraft CERT for å snakke om hendelseshåndtering i kraftsektoren.

I sporet om Falske basestasjoner har vi invitert Aftenposten til å fortelle om sine funn i det som ble en av de større sikkerhetsnyhetene på slutten av fjoråret. Aeger group som bistod Aftenposten med teknisk bistand står også på scenen. Forskningssjef i FFI – Torleiv Maseng snakker om mobiltelefon og sikkerhet etterfulgt av avdelingsdirektør Einar Lunde i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Sporet avsluttes av vår egen avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius.

Under lunsjen på dag 2 må deltakerne selv stå for diskusjonene, før de gjør seg klar til dagens siste økt som blir på hovedscenen.

Vi har invitert en ledende skikkelse innen sikkerhetsbransjen i Sverige til å spå litt om fremtiden, før vi får noen statistiske fakta fra analysesjef Nils Brenna. Vi har hentet inn Rob Lee fra SANS som en av de avsluttende keynotes, før konferansen avrundes etter at vi har hørt om status i arbeidet fra Regjeringens Digitale sårbarhetsutvalg.

Så dette er noen av våre grunner til at du bør delta på Sikkerhetskonferansen 2015.

Vi sees!

comments powered by Disqus