For oss er det Nasjonal sikkerhetsmåned 12 måneder i året!

Publisert: 29.09.2014

Det nærmer seg oktober og for mange er det ensbetydende med høstferie, elgjakt og for noen; Nasjonal sikkerhetsmåned!

Nasjonal sikkerhetsmåned har til hensikt å rette oppmerksomheten mot de sikkerhetsutfordringene som de fleste av oss møter i vår digitale hverdag. Sikkerhetsmåneden brukes primært til å øke kunnskapen hos ansatte i arbeidslivet. Det er i hvert fall det som har vært hovedfokus så langt. Det er som regel bedriftene og virksomhetene som gjennomfører ulike aktiviteter for å gi ansatte økt sikkerhetskunnskap, bevissthet, og om de virkelig er heldig - en liten endring i atferd.

Vi i NSM skal besøke en rekke norske byer og flere av mine gode kollegaer skal i tillegg holde foredrag hos en rekke norske virksomheter. Jeg er en av de heldige som får lov til å reise land og strand rundt for å snakke om noe som jeg er genuint opptatt av. Bedre sikkerhet – for alle!

Å snakke om sikkerhet er både enkelt og vanskelig. Det er enkelt på den måten at det å snakke om ting ofte er mye lettere enn å utføre det som det snakkes om. Samtidig er det vanskelig, fordi det ikke bestandig er like enkelt å skulle snakke eller kommunisere sikkerhet til andre. Av og til tror jeg vi har like mange meninger om sikkerhet som det finnes innbyggere i dette landet. Vi har ulikt syn om så mangt, og det som skremmer meg, skremmer ikke nødvendigvis deg og motsatt. Ditt opplevde behov for sikkerhet er ikke nødvendigvis det samme som mitt behov. Vi har ulikt syn på verden rundt oss, og der hvor noen ser en mann med horn og høygaffel som avsender av enhver e-post, vandrer andre rundt i det digitale rom uten en eneste bekymring. Det er ingenting galt med dette, men det er viktig å vite når du skal snakke om sikkerhet.

Jeg håper det ikke finnes én eneste ekstern foredragsholder som i oktober kommer til å belære virksomhetene om hva slags sikkerhet de trenger i deres virksomhet.  Det skal faktisk eksterne foredragsholdere være forsiktig med å mene noe om. Gode sikkerhetstiltak blir best når virksomhetene og deres ansatte selv finner løsninger som er basert på en god forståelse om hva slags bransje de er i, markedet de opererer i, hva de tjener penger på, hvilke verdier de har, hva slags risiko de har, hva slags risiko de er villige til å ta, hva slags trusler de står ovenfor, hvordan deres bedriftskultur er og ikke minst hva slags sikkerhetstiltak som allerede er på plass og hvorvidt de virker eller ikke.

Det betyr selvsagt ikke at de ikke skal få ekstern hjelp til å få bedre sikkerhet, men noe av det viktigste vi som sikkerhetsfolk skal huske når vi går oktober i møte, er at det eksisterer ulike behov for sikkerhet.  Det finnes ingen «one size fits all» sikkerhetsløsning, selv om det finnes grunnleggende tiltak som de fleste burde implementere.

Min og mange andres hovedoppgave i oktober er å «selge» sikkerhet gjennom å prate om det. Men det er viktig ikke å glemme de som arbeider hver eneste dag for at vi skal få et sikrere samfunn. De som ikke bare snakker om det, men som forsker, utvikler, implementerer, kontrollerer og utøver sikkerhet – hver eneste dag. For dem er det virkelig nasjonal sikkerhetsmåned hver eneste måned – hele året rundt!

Vi har kommet langt med sikkerhetsarbeidet om flesteparten i samfunnet forstår at de driver med sikkerhet i det daglige. Daglig gjør vi bevisste og ubevisste vurderinger som ender opp som handlinger som igjen påvirker vår egen og andres sikkerhet. Greier vi å øke forståelsen om den enkeltes bidrag til sikkerheten for seg selv og for andre, kan vi virkelig si at det er nasjonal sikkerhetsmåned 12 måneder i året, for oss alle!

God høstferie, god jakt og god nasjonal sikkerhetsmåned!

comments powered by Disqus