Veiledere til ny sikkerhetslov publisert

Publisert: 23.08.2019

Den nye sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019. Nå har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) publisert åtte veiledere til den nye loven.

NSMs veiledninger skal utdype forståelsen av regelverket, inkludert de ulike bestemmelsene i sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

Veilederne representerer NSMs syn på hvordan lov og forskrifter er å forstå, og danner et grunnlag for virksomhetenes arbeid med å etterleve regelverket.

De nye veiledningene finner du her.