Sikkerhetstilstanden fortsatt ikke god nok

Publisert: 18.03.2014 | Sist endret: 23.06.2014

I 2013 ble flere tiltak satt i gang for å bedre sikkerheten i Norge. Likevel finnes det fremdeles mange og omfattende sårbarheter.

Nasjonale verdier er fortsatt utsatt for en betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror, i følge Rapport om sikkerhetstilstanden fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Truslene mot norske datasystemer øker. I 2013 håndterte Nasjonal sikkerhetsmyndighet 50 alvorlige infiltrasjonsforsøk. Ved flere tilfeller kan angriperne ha vært inne i datasystemene over flere år.

- Det er for mange sårbarheter i norske virksomheter. Det er den enkelte virksomhet som må ta ansvaret for dette. Ledelsen må sørge for å sette dette temaet på dagsordenen. Det viktigste er å foreta en skikkelig risikovurdering, sier direktør Kjetil Nilsen.

Objektsikkerhet har i rapporteringsperioden vært et særskilt satsningsområde for NSM. Arbeidet med å identifisere skjermingsverdige objekter som må sikres spesielt mot sabotasje og terror har trolig bidratt til å styrke sikkerheten i flere virksomheter. Men det er en risiko for at objekter er klassifisert feil, og at det ikke er iverksatt nødvendige sikringstiltak.

Les Rapport om sikkerhetstilstanden og NSMs årsrapport for 2013 her.