Risiko 2016: Kan sikkerhet styres?

Publisert: 16.03.2016

Under Sikkerhetskonferansen 2016 la NSM frem Risiko 2016. Hele rapporten kan lastes ned her.

Risiko 2016 er Nasjonal sikkerhetsmyndighets vurdering av risikobildet innen forebyggende sikkerhet i Norge. Vurderingen bygger på funn fra virksomheter underlagt sikkerhetsloven og andre utvalgte kilder. Risikobildet er relevant for offentlige og private virksomheter.

Last ned hele rapporten her.