Nye nasjonale strategier digital sikkerhet

Publisert: 30.01.2019 | Sist endret: 15.02.2019

Regjeringen lanserer nå nye nasjonale strategier for å styrke samfunnets digitale sikkerhet. Digital sikkerhet angår alle og er en hovedprioritet for regjeringen.

Den nasjonale strategien for digital sikkerhet og den nasjonale strategien for digital sikkerhetskompetanse ble lagt frem på en lanseringskonferanse av statsminister Erna Solberg (H), samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Digital sikkerhet er en prioritet for regjeringen, men det er likevel en oppgave som samfunnet må løse i fellesskap. Små sårbarheter ett sted kan få store konsekvenser for mange. Vi er avhengig av et samspill mellom virksomheter og myndigheter for å kartlegge behov og finne de beste løsningene. Et slikt samspill har ligget til grunn for denne strategien og vil være sentralt i oppfølgingen, sier statsminister Erna Solberg.

NSM har bidratt med flere ressurser i arbeidet med strategien.