Søk på nsm.no Tøm feltet

Åremålsbeskikkelse av direktør ved NSM, Kjetil Nilsen

Publisert: 06.03.2015

Direktør Kjetil Nilsen ble i statsråd 6. mars 2015 åremålsbeskikket som direktør for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for en periode på seks år med virkning fra 9. mars 2015.

Han har vært beskikket som direktør ved NSM siden 9. mars 2009, og beskikkes for en ny periode. Nilsen har høy faglig kompetanse innen sitt fagfelt, og har bred ledererfaring fra flere offentlige virksomheter.