Gå rett til innhold
Illustrasjonsbilde
Startside> Regelverk> Veiledninger

Veiledninger

Veiledning for objektsikkerhet

 • Veiledning i objektsikkerhet versjon 1.1 [PDF]

Veiledning for informasjonssystemsikkerhet

 • Veiledning i Gjennomføring av sikkerhetsgodkjenning versjon 2.0 [PDF]
 • Veiledning i Konfigurasjonskontroll versjon 2.0 [PDF]
 • Veiledning i Utarbeidelse av brukerinstruks versjon 2.0 [PDF]
 • Veiledning i Utarbeidelse av driftsinstruks versjon 2.0 [PDF]
 • Veiledning i Utarbeidelse av KSS versjon 2.0 [PDF]

 

Veiledning for systemteknisk sikkerhet

NSM har en rekke veiledninger som beskriver krav til systemteknisk sikkerhet. Disse veiledningene tar for seg forskjellig typer teknisk sikring av IT-systemer, eksempelvis servere, klienter, nettverk, krypto, mm. Den primære målgruppen for disse dokumentene er teknologer som skal etablere og drifte slike systemer. NSMs veiledningene for systemteknisk sikkerhet er krav gitt av rammebetingelsene i Sikkerhetsloven samt underliggende forskrifter.  Les mer  

 

Veiledning for sikkerhetsgraderte anskaffelser

 • Veiledning for sikkerhetsgraderte anskaffelser [PDF]
 • Leverandørvedlegg til personopplysningsblanketten [PDF]
 • Vedlegg A - Graderingsspesifikasjon [RTF]
 • Vedlegg B - Sikkerhetsavtale på nivå BEGRENSET [RTF]
 • Vedlegg C - Sikkerhetsavtale på nivå KONFIDENSIELT eller høyere [RTF]
 • Vedlegg D - Fraskrivelse av innsynsrett i skjermingsverdig informasjon- norsk [RTF]
 • Vedlegg E - Renouncement of access to classified information [RTF
 • Vedlegg F - Rapport etter tilsyn [RTF
 • Vedlegg G - Egenopplysninger i forbindelse med leverandørklarering [RTF]
 • Vedlegg H - Security Clauses [RTF
 • Vedlegg I - Request for visit [RTF]  

 

Veiledning for sikkerhetsadministrasjon

 • Veiledning i verdivurdering [PDF]
 • Veiledning i sikkerhetsadministrasjon [PDF]

 

Veiledning for personellsikkerhet

 • Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet, [PDF]

 

Veiledning for informasjonssikkerhet

 • Veiledning i fysisk sikring mot ulovlig inntrengning [PDF]
 • Veiledning i merking av sikkerhetsgradert informasjon og informasjonssystemer [PDF]
 • Veiledning for sikring av kryptorom [PDF]
 • Veiledning i sikring mot avlytting [PDF]
 • Sjekkliste for etablering av rom sikret mot avlytting [PDF]
 • Veiledning TEMPEST sikring av IKT-systemer [Gradert B, kun på forespørsel]
 • Skjematisk oversikt for behandling av gradert informasjon [PDF]

 

Veiledning for administrativ kryptosikkerhet

 • Veiledninger til forskrift om Informasjonssikkerhet kapittel 7 administrativ kryptosikkerhet [PDF]
 • Vedlegg A: Kryptokvalifiserende myndighet [RTF]
 • Vedlegg D: Utnevnelse av kryptosikkerhetsorganisasjonen [RTF] [ODF]
 • Vedlegg D: Eksempel på utfylling av vedlegg D, utnevnelse av kryptosikkerhetsorganisasjon. [RTF] [ODF]
 • Vedlegg E: Lokal kryptosikkerhetsinstruks [RTF]
 • Vedlegg F: Kvitteringsliste årlig gjennomlesning [RTF]
 • Vedlegg G: Meldingsjournal [RTF]
 • Vedlegg H: Lokalt kryptoregnskap [RTF]
 • Vedlegg K: Blankett for kryptoautorisasjon [RTF]
 • Vedlegg L:  Autorisasjonsliste [RTF]
 • Vedlegg Q: Segmentliste [RTF]
 • Vedlegg R: Besøkslogg [RTF]
 • Vedlegg S: Nøkkelinstruks [RTF]
 • Vedlegg T: Hvem godkjenner hva [PDF]
 • Vedlegg U: Rapportering ved sikkerhetstruende hendelser [RTF]
 • Vedlegg V: Opplysningsblankett for safe [RTF]
 • Vedlegg W: Instruks for kryptoforvalter [RTF]
 • Vedlegg X: Instruks for kryptosikkerhetsleder [RTF]

 

Illustrasjonsbilde Bøker

Overskrift til Høyre

Info om høyre side

Dette er en informasjon som ligger en dynamisk egenskap. Den arves nedover fra hvor den er lagt inn