Skjemaer

Publisert: 18.06.2014 | Sist endret: 04.03.2019

VIKTIG: Fra og med mandag 25. februar 2019 godtas ikke bruk av utgåtte skjemaer i forbindelse med klareringssaker. Ved bruk av utgåtte skjemaer etter mandag 25. februar 2019 vil saken bli returnert fra klareringsmyndigheten til autorisasjonsansvarlig.

Elektronisk utfylling og fremsendelse av skjema må gjøres på informasjonssystem sikkerhetsgodkjent for angjeldende graderingsnivå eller høyere. Før skjema fylles ut elektronisk må virksomheten gjøre en verdivurdering for å komme frem til rett gradering på utfylt skjema. Disponerer ikke virksomheten informasjonssystem sikkerhetsgodkjent for tilstrekkelig graderingsnivå, må utfylling og fremsendelse skje på papir.

  • Blankett for leverandørklarering [PDF bokmål/DOC bokmål]

  • Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon [DOC bokmål]

  • Innrapporteringsskjema for skjermingsverdige objekter [PDF]

  • Rapporteringsskjema for sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer [DOC]

  • Samsvarserklæring for godkjenning/regodkjenning av rom for gradert tale [PDF] [DOC]

Skjemaer til bruk i klareringsprosessen

Målform

Versjon

Skjemaene som benyttes skal skrives ut og fylles ut for hånd.

Målformer utover norsk bokmål er under utvikling.

   

Forespørsel om sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF

2-2019

Personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF

3-2019

Veiledning til utfylling av personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF

3-2019

Forespørsel om adgangsklarering

Bokmål [PDF

1-2019

Personopplysningsblankett for adgangsklarering

Bokmål [PDF

1-2019

Leverandørvedlegg for sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF]

1-2019

Leverandørvedlegg for adgangsklarering

Bokmål [PDF]

1-2019

Taushetserklæring

Bokmål / Nynorsk
[PDF]

Bokmål / Nynorsk
[DOC]

Engelsk
[PDF]

Engelsk
[DOC]

 

3-2019

 

Bekreftelse av sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF]

1-2019

Statement of consent
Amerikanske myndigheter krever at hovedpersoner med opphold i USA som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

USA
engelsk 
[PDF]

 

Statement of consent
Canadiske myndigheter krever at nærstående med opphold i Canada som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Canada
engelsk
[PDF]

 

Erklæring om samtykke

Danske myndigheter krever at nærstående med opphold i Danmark som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Danmark
norsk
[PDF

 

Statement of consent
Islandske, slovenske og nederlandske myndigheter krever at nærstående med opphold i de respektive land som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Island
engelsk 
[PDF]

Slovenia
engelsk 
[PDF]

Nederland
engelsk 
[PDF]

 

Trykksaker som kan bestilles fra Trykkpartner AS:

  • S-0069 B/N Journal for sikkerhetsgraderte-/tryggingsgraderte dokument, 
  • S-0136/3 B Sikkerhetssak (oblat, 9 stk pr. ark) 
  • S-0136/5 B/N Personellsikkerhet/Personelltryggleik, konvolutt C4 

For bestilling - send en e-post til firmapost@trykkpartner.no