Skjemaer

Publisert: 18.06.2014 | Sist endret: 29.08.2018

Elektronisk utfylling og fremsendelse av skjema må gjøres på informasjonssystem sikkerhetsgodkjent for angjeldende graderingsnivå eller høyere. Før skjema fylles ut elektronisk må virksomheten gjøre en verdivurdering for å komme frem til rett gradering på utfylt skjema. Disponerer ikke virksomheten informasjonssystem sikkerhetsgodkjent for tilstrekkelig graderingsnivå, må utfylling og fremsendelse skje på papir.

  • Blankett for leverandørklarering [PDF bokmål/DOC bokmål]

  • Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon [DOC bokmål]

  • Søknad om fotografering og filming fra luften [PDF bokmål/DOC nynorsk/DOC engelsk]

  • Innrapporteringsskjema for skjermingsverdige objekter [PDF]

  • Rapporteringsskjema for sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer [DOC]

  • Samsvarserklæring for godkjenning/regodkjenning av rom for gradert tale [PDF] [DOC]

Skjema

Målform

Versjon

Begrunnelse for klareringsanmodning og Personopplysningsblankett
Personopplysningsblanketten skal skrives ut og fylles ut for hånd. 

Husk å fylle ut fødselsnummer og navn øverst på alle sidene.

Virksomheter som anmoder om sikkerhetsklarering er ansvarlig for at klareringsbehovet er begrunnet og dokumentert. Se e-læringskurs om utfylling av punkt 1.2.Behovsgrunnlag med underpunkter.

Bokmål [PDF]

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF]

4-2018

Veiledning til utfylling av personopplysningsblankett
Veiledningen må benyttes. Når du signerer personopplysningsblanketten og derved samtykker i personkontroll, bekrefter du samtidig at du har satt deg inn i denne veiledningen.

Bokmål [PDF]

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF]

8-2018

Reklareringsvedlegg til personopplysningsblanketten 
Dette vedlegget er kun for anmodende myndighet. 

Reklareringsvedlegget skal først benyttes der sist utfylte personblankett benyttes som grunnlag for klareringen.

Bokmål [PDF]

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF]

4-2018

Leverandørvedlegg til personopplysningsblanketten
Dette vedlegget er for leverandører av sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Bokmål [PDF]

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF]

4-2018

Vedleggskjema for Anmodende eller Klarerende myndigheter
Dette vedlegget sendes sammen med dokumenter til journalføring og scanning hos NSM.

Bokmål [DOC]

 

Taushetserklæring

Bokmål / Nynorsk [PDF]

Bokmål / Nynorsk [DOC]

Engelsk [PDF]

Engelsk [DOC]

 

6-2018

 

Bekreftelse av sikkerhetsklarering / Attestation of Norwegian security clearance

Bokmål [PDF]

Bokmål [DOC]

Engelsk [PDF]

Engelsk [DOC]

8-2018

Statement of consent
Amerikanske myndigheter krever at hovedpersoner med opphold i USA som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

USA
engelsk 
[PDF]

 

Statement of consent
Canadiske myndigheter krever at nærstående med opphold i Canada som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Canada
engelsk
[PDF]

 

Erklæring om samtykke

Danske myndigheter krever at nærstående med opphold i Danmark som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Danmark
norsk
[PDF

 

Statement of consent
Islandske, slovenske og nederlandske myndigheter krever at nærstående med opphold i de respektive land som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Island
engelsk 
[PDF]

Slovenia
engelsk 
[PDF]

Nederland
engelsk 
[PDF]

 

Trykksaker som kan bestilles fra Trykkpartner AS:

  • S-0069 B/N Journal for sikkerhetsgraderte-/tryggingsgraderte dokument, 
  • S-0136/3 B Sikkerhetssak (oblat, 9 stk pr. ark) 
  • S-0136/5 B/N Personellsikkerhet/Personelltryggleik, konvolutt C4 

For bestilling - send en e-post til firmapost@trykkpartner.no