Ledelse

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 02.11.2018

Høyoppløste bilder av NSMs ledergruppe, nøkkelpersonell og illustrasjonsbilder kan lastes ned på NSM sin side på Flickr.

Kjetil NilsenKjetil Nilsen

Direktør

Kjetil Nilsen befals- og politiutdannet, jurist fra Universitetet i Oslo, har en Master of Management fra BI, og NATO Defence College. Nilsen har mer enn 25 års bakgrunn fra Politiet, blant annet fra lederstillinger i Asker og Bærum politidistrikt, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste, i tillegg til internasjonale operasjoner.

Annette TjabergAnnette Tjaberg

Assisterende direktør

Annette Tjaberg er utdannet handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole, med videreutdanning fra BI og Forsvarets høyskole. Tjaberg har til sammen 14 års bakgrunn fra Forsvarsdepartementet og sju års erfaring fra privat næringsliv.

Roy Hunstok

Avdelingsdirektør 
Stab

Roy Hunstok har utdanning fra Forsvaret, og er pensjonert brigader med 38 års erfaring fra ulike lederjobber nasjonalt og på strategisk nivå i NATO-systemet. De siste tre årene før han begynte i NSM jobbet han som coach i olje- og gassindustrien, med fokus på lederutvikling, kommunikasjon og effektivitet.

Mona Strøm Arnøy

Avdelingsdirektør 
Kommunikasjon

Mona Strøm Arnøy er utdannet cand.mag., bedriftsøkonom, har Master of Management fra BI og sjefskurset på Forsvarets høgskole. Arnøy har vært kommunikasjonssjef/direktør i Gjensidige, Gjensidige NOR Sparebank, AstraZeneca og BankID Norge. I tillegg har hun erfaring fra BursonMarsteller.

Vigdis GrønhaugFrode Skaarnes

Avdelingsdirektør
Avdeling for sikkerhetsstyring

Frode Skaarnes har utdanning fra Forsvaret. Han har bred erfaring fra forsvarsektoren, med bakgrunn fra blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Hæren, TRADOK og som spesialutsending for Forsvarsdepartementet.

Vigdis GrønhaugVigdis Grønhaug

Avdelingsdirektør
Avdeling for kontroll

Vigdis Grønhaug har utdanning fra Forsvaret, er høyskoleingeniør og økonom og har videreutdanning fra Forsvarets høgskole. Grønhaug har jobbet 15 år i Forsvaret i ulike stillinger innen tekniske fag og i prosjektstillinger.

Bente Hoff

Avdelingsdirektør (fung)
Avdeling for cybersikkerhet / Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Hans Robert Bjørnaas

Oberst/Avdelingsdirektør (fung.)
Avdeling for cybersikkerhet / Teknologiutvikling og operative tjenester