Organisasjon

Publisert: 21.02.2014 | Sist endret: 03.07.2019

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Direktoratet er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet.

NSM holder til på Kolsås i Bærum, med kontorer i Sandvika og på Langkaia i Oslo.