Søk på nsm.no Tøm feltet

NSM NorCERT

NSM NorCERT

Operasjonssenteret i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, varsler og håndterer alvorlige dataangrep.

Trussel og sårbarhetsvarsler

Her finner du varsler fra NSM NorCERTs operasjonssenter, blant annet sårbarheter på internett, viktige oppdateringer og andre cyberhendelser.

Presentasjoner fra NorCERT Sikkerhetsforum og NTNU Malware Forum

Cybersikkerhetskonferanse 5. juni 2019

Kontakt Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Siste innlegg