Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS)

Publisert: 30.01.2019 | Sist endret: 27.09.2019

FCKS er et permanent, samlokalisert fagmiljø med representanter fra NSM, E-tjenesten, PST og Kripos.

FCKS skal bidra til å øke den nasjonale evnen til å motstå alvorlige digitale angrep og understøtte strategisk analyseproduksjon og vedlikeholde et helhetlig trussel- og risikobilde for det digitale rom. FCKS er ikke et selvstendig organ med egen beslutningsmyndighet, og etableringen innebærer ingen endringer i rettsgrunnlag, fullmakter, roller eller oppgaver.