Nasjonalt sensornettverk - deteksjon av dataangrep (VDI)

Publisert: 12.05.2014 | Sist endret: 27.09.2019

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) drifter og organiserer et nasjonalt sensornettverk på internett. Sensornettverket skal avdekke forsøk på datainnbrudd mot kritisk infrastruktur på tvers av sektorer. VDI er kort fortalt en digital innbruddsalarm for AS Norge.

Nasjonalt sensornettverk

Sensornettverket - Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) -  består av sensorer utplassert hos virksomheter som ansees som en del av kritisk infrastruktur i Norge. Dette er en frivillig ordning basert åpenhet og tillit mellom NSM og virksomheten. Sensornettverket er som et alarmsystem som kan detektere og varsle om mulige datainnbrudd hos virksomheten.

Sektorkapasiteter og andre samarbeidspartnere som ønsker det skal etter definerte kriterier kunne inngå i NCSC gjennom samhandlingsverktøy og/eller fysisk tilstedeværelse i senteret.

NCSC har ansvar for å

  • Drifte og videreutvikle et inntrengningsdeteksjonssystem for nasjonal kritisk infrastruktur
  • Utvikle analyseverktøy for nettverksdata 
  • Utvikle rapporteringsrutiner ved detekterte hendelser 
  • Følge opp deltagere i VDI-systemet 
  • Analysere angrep og ondsinnet kode 
  • Bidra til at NSM til enhver tid har et oppdatert IKT-risikobilde

Konfidensiell informasjon

VDI-samarbeidet er i stor grad basert åpenhet og tillit mellom NSM og deltagende bedrifter og etater. For den enkelte bedrift/etat er trafikkmengde, sikkerhetsmekanismer og fiendtlig aktivitet i egne datanettverk konfidensiell informasjon. Derfor blir også data fra VDI-sensorene behandlet konfidensielt.