Operasjonssenteret i NSM

Publisert: 30.01.2019 | Sist endret: 27.09.2019

Den operative delen av cybersikkerhetssenteret og en del av den Nasjonale CERT-funksjonen, NorCERT, i det nasjonale cybersikkerhetssenteret (NCSC)

Operasjonssenteret er hjertet i NCSC

 • Bemannet 24/7 året rundt
 • Hendelseshåndtering
 • Basert på sensornettverket/VDI
 • Basert på tips og ekstern informasjon fra inn- og utland

Oppgaver vil kunne være:

 • Informasjonsinnhenting
 • Innledende analyse (flow, PCAP, logger)
 • Samarbeid med Teknisk Analyse og bestilling av tyngre analyser
 • Varsling
 • Informasjonsformidling
 • Abusevarsler
 • Varsler om sårbarheter
 • Rådgivning ifm spesifikke hendelser
 • Koordinering ved nasjonale hendelser