Margrete Raaum | KraftCERT

Publisert: 25.05.2019

Tittel foredrag: Status fra KraftCERT

Om Margrete Raaum 

Margrete Raaum har bakgrunn fra UiO og NTNU. Hun har jobbet med digital sikkerhet siden 1998, har jobbet i NorCERT og senere ledet UiO CERT og Statnett CERT og er nå leder for KraftCERT. Margrete er aktiv i det internasjonale incident response-miljøet og har vært i ledelsen i Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) siden 2011, både som leder og styremedlem.