Jostein Strømnes | NC3 Kripos

Publisert: 13.05.2019

Tentativ tittel  - Politioppgaver på internett

Om Jostein

Politioverbetjent, jobbet i politiet siden 2006, varierte oppgaver innen operativ tjeneste, etterforskning, etterretning og skjult metodebruk. Ansatt ved Kripos siden 2015, ved seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte (IRES), som nå er en del av NC3 siden opprettelsen 1. januar. Har vært fagansvarlig for bistand og etterforskning, deretter fagansvarlig for skjult tilstedeværelse og undercovertjeneste på internett og er nå NK seksjonsleder ved IRES.